نتایج نهایی انتخابات شورای شهر مشهد – آراء تمام کاندیداها- خرداد ۱۴۰۰

ضمن تبریک به اعضای راه یافته به دوره ششم شورای اسلامی شهر مشهد، می توانید در لیست ذیل نتایج نهایی آرای شمارش شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد را مشاهده نمایید.
این لیست بر اساس اطلاعیه فرمانداری مشهد تهیه شده است، با کلیک بر روی «بعدی» می توانید صفحه به صفحه اسامی را ببینید. یا اینکه در بخش جستجو بخشی از نام یا نام خانوادگی کاندیدا را درج تا اطلاعات مربوطه نمایش داده شود (امکان جستجو وجود دارد):

رتبهمشخصات کاندیدتعداد رای
۱ آقای ایمان فرهمندی نام پدرمحمدصادق ۱۵۰۱۹۸
۲ آقای حسین حسامی نام پدرمنصور ۱۴۵۵۲۱
۳ آقای سید ابراهیم علی زاده نام پدرسید حسن ۱۳۷۸۰۴
۴ آقای حسن موحدیان نام پدرصفر ۱۳۱۵۴۱
۵ آقای حسن منصوریان نام پدرابراهیم ۱۲۱۵۱۶
۶ آقایمجید طهوریان عسکری نام پدرحمید ۱۱۸۳۵۵
۷ آقای مجید دبیریان نام پدربرزو ۱۱۷۳۸۳
۸ خانم فاطمه سلیمی نام پدرحسین ۱۰۸۵۱۲
۹ آقای موسی الرضا حاجی بگلو نام پدرمحمدرضا ۱۰۸۲۰۸
۱۰ آقای سیدحسین علوی مقدم نام پدرمحمد ۱۰۵۹۹۴
۱۱ آقای حمید ضمیری جعفری نام پدرمحمد جعفر ۱۰۳۶۶۳
۱۲ آقای حسن کریم دادی نام پدرعلى ۱۰۳۶۳۹
۱۳ آقای غلامحسین صاحبی نام پدرغلامعلى ۱۰۳۶۲۱
۱۴ آقای مهدی ناصحی نام پدرمحمدهادی ۱۰۱۶۶۷
۱۵ آقای هاشم دائمی نام پدرمحمد على ۱۰۱۳۵۹
۱۶ آقای مجید نژادحسین نام پدرمحمدحسین ۹۶۰۱۱
۱۷ آقای حسنعلی اخلاقی امیری نام پدراحمد ۹۵۶۵۱
۱۸ آقای خلیل موحدی محصل طوس نام پدرمحمد ۸۰۵۹۴
۱۹ آقای حمیدرضا محروقی نام پدرمریم ۷۶۱۵۹
۲۰ آقای حسین کمیلی نام پدرغلامرضا ۷۴۳۸۹
۲۱ آقای کاظم معتمدی فر نام پدرمحمد ۷۳۲۳۸
۲۲ آقای سیدمحسن شوشتری نام پدرسیدمحمودآقا ۶۹۲۵۶
۲۳ خانم رقیه فاضل نام پدرقنبرعلى ۶۶۲۵۰
۲۴ آقای محمد مقضی نام پدرحسین ۶۵۲۴۰
۲۵ آقای مصطفی صادق نیا نام پدرولی اله ۶۱۳۱۹
۲۶ آقای حمزه شکریان زینی نام پدرعقیل ۵۵۹۶۳
۲۷ آقای محمد جعفری نژاد نام پدرعلى محمد ۵۴۷۳۶
۲۸ آقای غلامرضا بصیری پور نام پدرمحمد ۵۳۹۵۰
۲۹ آقای محمدصادق احمدزاده قناد نام پدرجواد ۴۴۰۵۰
۳۰ آقای مرتضی کامل نواب نام پدرهاشم ۴۰۸۰۱
۳۱ خانم مهدیه خادم مشگانی نام پدرعلی ۳۵۴۱۵
۳۲ خانم نادره شاملومنتظرمقدم نام پدرمهدی ۳۴۲۵۵
۳۳ خانم شهناز رمارم نام پدرداود ۳۰۳۲۵
۳۴ آقای سیدابوالقاسم وزیری نام پدرسیدمحمود ۲۸۷۲۸
۳۵ آقای سیدقاسم شفائی نژاد نام پدرسیدمحمدعلى ۲۴۷۹۸
۳۶ آقای احمد منصوری ماتک نام پدرمحمد ۲۲۲۹۷
۳۷ آقای محسن ترکی نام پدررمضانعلى ۲۲۲۰۰
۳۸ آقای ابراهیم آموزگار نام پدرمحمد ۲۱۲۵۰
۳۹ آقای محمدهادی مهدی نیا نام پدرمهدی ۱۹۸۰۶
۴۰ آقای رمضان علی فیضی نام پدرمحمدرضا ۱۷۳۱۰
۴۱ آقای سینا عطائی نام پدرسلیمان ۱۵۸۴۱
۴۲ خانم زهرا عنابستانی نام پدرمحمد ۱۳۲۹۱
۴۳ آقای قاسم طاهری نام پدررمضان ۱۳۲۷۱
۴۴ آقای محمدحسین ودیعی نام پدرزین العابدین ۱۳۲۳۴
۴۵ آقای سیدمحمد سجادی عطار نام پدرسید رضا ۱۲۷۶۲
۴۶ آقای سیدحسن سیدی نام پدرمحمد ۱۲۱۲۰
۴۷ آقای اکبر دیسفانی نام پدرمحمد ۱۱۸۳۹
۴۸ خانم زهرا خاوری نام پدرعلی ۱۱۴۳۴
۴۹ خانم اعظم قاسمی نام پدرمرتضى ۱۱۱۹۱
۵۰ خانم نسرین یوسفی عارفی نام پدرحسن ۱۱۰۴۶
۵۱ آقای مجتبی بهاروند نام پدرحسنعلی ۱۰۶۷۰
۵۲ آقای سیدعلی محدث نام پدرسیدمحمد ۱۰۵۳۲
۵۳ آقای علی احمدی نام پدرحجت اله ۱۰۴۷۷
۵۴ آقای رضا علیزاده نام پدرامرالله ۹۹۰۱
۵۵ خانم فرشته تنهائی نوغابی نام پدرعبدالله ۹۷۹۵
۵۶ آقای سیدمجید فرجامی نام پدرسیداسماعیل ۹۷۶۲
۵۷ آقای علی چشمی نام پدرمحمدحسین ۹۶۱۶
۵۸ آقای مهدی حسن زاده اصفهانی نام پدرعلی اصغر ۹۳۷۷
۵۹ آقای محمود قراول نام پدربراتعلى ۹۰۶۶
۶۰ آقای احسان رضائی منش نام پدرمحمد ۸۷۸۹
۶۱ آقای علیرضا یگانه نام پدرکاظم ۸۷۸۲
۶۲ آقای سیدمهدی سادات نام پدرمحمدرضا ۸۷۷۵
۶۳ آقای سیدمهدی اصغریان سینی نام پدرسیدحسین ۸۷۶۳
۶۴ آقای حسن رضائی بحرآباد نام پدرحسین ۸۵۳۵
۶۵ آقای حامد شاطرزاده یزدی نام پدرمحمدرضا ۸۳۴۷
۶۶ آقای ابوذر ابراهیم زاده نام پدرحسین ۸۲۱۷
۶۷ آقای امیر مؤمن نام پدرمحمدحسن ۷۷۶۳
۶۸ آقای سیدامین متقی نام پدرسید محمود ۶۴۷۲
۶۹ آقای سیدمحمود موسوی عبس آباد نام پدرسید محمد باقر ۶۴۵۱
۷۰ آقای مرتضی پژمان پور نام پدرعلی ۶۲۹۹
۷۱ آقای محمدحسین حاجیان نام پدرحسنعلى ۵۶۲۲
۷۲ آقای حامد نیتی نام پدرعلی ۵۵۱۰
۷۳ خانم مرضیه امکانی نام پدررستم على ۵۴۴۴
۷۴ آقای مسعود خانی نام پدرعلی اکبر ۵۲۴۵
۷۵ آقای محمدحسن یعقوبی اسفاد نام پدرمحمدرضا ۵۱۹۶
۷۶ آقای حسین رستمی نام پدرحسن ۵۱۹۵
۷۷ آقای اسماعیل زهانی نام پدررمضانعلی ۴۴۲۳
۷۸ آقای سیدعلیرضا رئیس الساداتی نام پدرسید محمد کاظم ۴۰۸۰
۷۹ آقای محمدحسین خزائی نام پدرمحمد قربان ۴۰۰۷
۸۰ آقای علی اکبر طیبی نام پدرعباسعلی ۳۹۷۱
۸۱ آقای مسعود رمضان زاده نام پدرمحمدرضا ۳۸۰۴
۸۲ آقای قنبرعلی علمدار نام پدرحسینعلی ۳۵۹۸
۸۳ آقای احمد قاسم زاده نیشابوری نام پدرمحمد کاظم ۳۵۶۰
۸۴ آقای محمد صاحبی نام پدرغلامرضا ۳۵۲۳
۸۵ آقای جلیل یاوری نام پدریداله ۳۴۹۹
۸۶ آقای محمدجواد بصیری نام پدرحسین ۳۴۰۹
۸۷ آقای هادی لکزی نام پدرعلی اکبر ۳۴۰۴
۸۸ آقای سیدسجاد جلینی نام پدرسیدقاسم ۳۳۹۱
۸۹ آقای علی رضا عصمت پرست نام پدرقربانعلى ۳۱۴۲
۹۰ آقای کریم جشنی نام پدرعبدالرضا ۳۰۹۶
۹۱ آقای حسین تازه حسن نام پدردل آسا ۳۰۵۷
۹۲ خانم خدیجه نورانی نام پدررمضانعلی ۳۰۴۴
۹۳ آقای سیدامید آقامیری نام پدرسیدحسین ۲۹۴۲
۹۴ خانم فاطمه ابراهیمی نام پدرغلامرضا ۲۹۲۲
۹۵ آقای محمدعلی بیاتی نام پدراسداله ۲۹۱۸
۹۶ آقای محمدحسین دهقان نیری نام پدرمحمدعلی ۲۹۱۶
۹۷ آقای مهراب ابراهیمی نام پدرنظام علی ۲۸۷۵
۹۸ آقای هیراد رضائیان نام پدرمحمدهادی ۲۸۶۸
۹۹ خانم معصومه ابراهیمی نام پدرحسین ۲۷۵۳
۱۰۰ آقای سیدمجتبی فرشچی نام پدرسید حبیب ۲۶۹۹
۱۰۱ آقای امیر اسماعیلی نام پدراحمد ۲۶۹۹
۱۰۲ آقای ابوالفضل زنگنه نیازآبادی نام پدرمحمدتقی ۲۶۹۴
۱۰۳ آقای سیدمصطفی مظلومان نام پدرسیدعباس ۲۶۹۲
۱۰۴ آقای محمدحسین رضائی نام پدرحسن ۲۶۸۵
۱۰۵ خانم زهرا اسلامی نام پدرمحمد ۲۶۷۳
۱۰۶ آقای محمدرضا بابائی نام پدرمحمد على ۲۶۲۴
۱۰۷ آقای سیدجواد کمالی نام پدرمیرمحمدحنیفه ۲۶۱۱
۱۰۸ آقای رضا دهنوئی نام پدرمسیب ۲۵۷۲
۱۰۹ آقای قربان محمد شکوری نام پدرمحمدعلی ۲۵۷۱
۱۱۰ آقای حسینعلی زرنگ نام پدرصفرعلى ۲۵۰۱
۱۱۱ آقای سیدمصطفی آقائی فیروزآبادی نام پدرسیدعباس ۲۴۷۱
۱۱۲ آقای محسن دوست کام نام پدرمحمود ۲۴۰۳
۱۱۳ آقای محمدحسن وجدی نام پدرحسین ۲۳۶۹
۱۱۴ آقای سیدهاشم بحرالعلومی طباطبائی نام پدرسیدعلینقی ۲۳۱۰
۱۱۵ آقای جواد حمیدی نام پدرایوب ۲۳۰۷
۱۱۶ خانم انیس ملک زاده نام پدرمحمدتقی ۲۲۹۴
۱۱۷ آقای محمدابراهیم حسینیان نام پدرغلامرضا ۲۲۵۸
۱۱۸ آقای محسن ابراهیمی نام پدرمحمدعلی ۲۲۲۴
۱۱۹ آقای شاهرخ شاهرخی شیروان نام پدرمظفر ۲۲۰۳
۱۲۰ آقای مسعود نداف نام پدرمحمد ۲۲۰۲
۱۲۱ آقای مجید خدادادی نام پدرمحمد على ۲۱۸۰
۱۲۲ آقای مسعود دری نام پدرامیرحسین ۲۱۶۱
۱۲۳ آقای حسین کریمی نام پدرولی اله ۲۱۴۰
۱۲۴ خانم فرشته دانش نام پدرمنعم ۲۱۳۵
۱۲۵ خانم مرضیه سادات حیدری نام پدرسیدرضا ۲۱۲۹
۱۲۶ آقای بهادر صمدیان نام پدرمسعود ۲۱۱۹
۱۲۷ خانم یگانه حشمتی نام پدربهرام ۲۱۰۳
۱۲۸ آقای مهدی اسماعیلی نام پدرمحمد ۲۰۸۴
۱۲۹ خانم بتول کریمی نام پدررضا ۲۰۷۵
۱۳۰ آقای احسان میرزاقیطاقی نام پدرموسی الرضا ۲۰۶۹
۱۳۱ آقای علی اکبر نیکدل فاز نام پدرعلی اصغر ۲۰۶۱
۱۳۲ آقای رسول کریمی نام پدرمحمود ۲۰۵۱
۱۳۳ آقای حسن مکاری نام پدرمحمد ۲۰۴۲
۱۳۴ خانم زهرا فرهنگی نام پدرحسن ۲۰۴۲
۱۳۵ آقای محمدتقی مؤدب نام پدرحیدر ۲۰۲۲
۱۳۶ آقای صادق شافع نیا نام پدرمحمد ۲۰۰۷
۱۳۷ آقای فرامرز احمدزاده بهار نام پدرمالک ۱۹۸۷
۱۳۸ خانم ناهید چاچی نام پدرابراهیم ۱۹۵۴
۱۳۹ آقای علیرضا شالڃیان رابع نام پدرحسن ۱۹۵۱
۱۴۰ آقای جواد دولابی نام پدرمحمدصادق ۱۹۵۰
۱۴۱ خانم زهرا عزیزی نام پدرحسن ۱۹۴۸
۱۴۲ آقای اسماعیل فیروزی نام پدراحمد ۱۹۳۱
۱۴۳ آقای مهدی صدیقی نام پدرمحمد ۱۹۱۴
۱۴۴ آقای سینا صابری نام پدرمرتضی ۱۸۷۷
۱۴۵ آقای علی رضائی نام پدرغلامرضا ۱۸۷۴
۱۴۶ آقای محسن پاشائی نام پدرمحمدعلی ۱۸۷۳
۱۴۷ آقای علی قادری نام پدراسماعیل ۱۸۵۷
۱۴۸ آقای حسن تقی زاده نام پدرجواد ۱۸۴۳
۱۴۹ آقای ابوالقاسم عبداللهی نام پدرمحمد ۱۷۹۲
۱۵۰ آقای سیداحسان بنی هاشمی نام پدرسیدحسن ۱۷۸۳
۱۵۱ آقای مجتبی قره باغی نام پدرمحمد ۱۷۷۹
۱۵۲ آقای کاظم سزاوارشهیدی نام پدرعباس ۱۷۳۱
۱۵۳ خانم فاطمه احمدی نام پدرمحمدحسن ۱۷۱۴
۱۵۴ خانم فرشته ساقی نام پدرحیدرعلی ۱۶۶۳
۱۵۵ خانم زهرا ملکی راد نام پدرمحمدصادق ۱۶۵۴
۱۵۶ آقای حسین ملک خواهی نام پدرحسنعلى ۱۶۵۱
۱۵۷ آقای سیدعارف موسوی نام پدرسیدحسن ۱۶۳۸
۱۵۸ خانم عصمت فرخنده نام پدرابراهیم ۱۶۳۰
۱۵۹ آقای حسین سالار نام پدرمحمد على ۱۶۱۰
۱۶۰ آقای محمدجواد اخلاقی مقدم نام پدرغلام حسین ۱۶۰۳
۱۶۱ آقای حامد بیدل نام پدرعابد ۱۵۹۵
۱۶۲ آقای قربان سیفی کته شمشیری نام پدرمحمد ۱۵۸۷
۱۶۳ آقای سیدمهدی علوی نژاد نام پدرسید هاشم ۱۵۸۳
۱۶۴ خانم سیماسادات موسوی نام پدرسید على اکبر ۱۵۷۹
۱۶۵ آقای مهدی کریمی نام پدرمحمد ۱۵۶۴
۱۶۶ آقای سعید جاوید نام پدرحسین ۱۵۶۲
۱۶۷ آقای ابوالقاسم مداح نام پدرنبى اله ۱۵۳۴
۱۶۸ آقای سیدمرتضی جعفرزاده نام پدرسیدحسن ۱۵۲۳
۱۶۹ آقای سیدرضا احمدی حسینی نام پدرسیدیوسف ۱۴۸۹
۱۷۰ خانم مهناز محمدپور نام پدرغلامحسین ۱۴۷۶
۱۷۱ آقای رضا توکلی فر نام پدرغلامحسن ۱۴۷۴
۱۷۲ آقای علی فرزانه بجستانی نام پدرمحمد ۱۴۶۹
۱۷۳ خانم سیده حوا غلامی نام پدرسیدرضا ۱۴۶۳
۱۷۴ خانم معصومه اسکوئی لطف آباد نام پدرعلیرضا ۱۴۶۱
۱۷۵ آقای مرتضی پارسی مود نام پدرموسی ۱۴۴۷
۱۷۶ آقای سیدابوالقاسم ضیائی نام پدرسیدمحمود ۱۴۳۱
۱۷۷ خانم فاطمه ورزنده کامه علیا نام پدراحمد ۱۴۳۰
۱۷۸ آقای ابوذر سیدموسوی نام پدرسید عباس ۱۴۲۳
۱۷۹ آقای علی علیزاده نام پدرمحمد ۱۴۲۱
۱۸۰ آقای علی قنبری سینی نام پدرحسن ۱۴۱۹
۱۸۱ آقای رسول احمدنیا نام پدراحمد ۱۴۱۴
۱۸۲ آقای ابوالفضل سلطانی نام پدرفیروز ۱۴۰۶
۱۸۳ آقای علیرضا باخدا نام پدرزین العابدین ۱۴۰۲
۱۸۴ آقای سهراب دهقان نام پدراحمد ۱۴۰۰
۱۸۵ خانم معصومه جلائی نام پدرمحمد علی ۱۳۹۱
۱۸۶ خانم طیبه عبدی نام پدرحسن ۱۳۹۱
۱۸۷ آقای علی جمعه باقری نام پدرغلامحسین ۱۳۸۶
۱۸۸ آقای سیدهاشم علوی نژاد نام پدرسید اصغر ۱۳۸۶
۱۸۹ آقای محمداحسان آقائی قوامی نام پدرمحمدعلى ۱۳۸۱
۱۹۰ خانم مریم عظیمی فرد نام پدرغلامرضا ۱۳۷۵
۱۹۱ خانم زهرا بمانی گلناابادی نام پدرنوروز على ۱۳۵۲
۱۹۲ آقای محمدرضا پهلوان نام پدرعلى ۱۳۲۶
۱۹۳ آقای الیاس رحیمی نام پدرمحمدرضا ۱۳۲۱
۱۹۴ آقای سعید معتمدی نسب نام پدرعلیرضا ۱۳۲۱
۱۹۵ آقای حامد احمدی نام پدرمحمد ۱۳۱۶
۱۹۶ آقای مجید شکیبامنش نام پدرغلامرضا ۱۳۱۵
۱۹۷ آقای سیدزکریا حسینی نام پدرسید احمد ۱۳۱۱
۱۹۸ آقای علیرضا جعفری نام پدرغلامرضا ۱۳۱۰
۱۹۹ آقای احمدرضا کرامتی نام پدرعلی ۱۳۱۰
۲۰۰ آقای مسعود نخعی نژاد نام پدرعلی ۱۳۱۰
۲۰۱ آقای مهدی برونوسی نام پدرعبدالحسین ۱۲۹۴
۲۰۲ خانم معصومه بهرامی مقدم حصار نام پدرنعمت الله ۱۲۸۷
۲۰۳ آقای علی کریمی نام پدرعزیزاله ۱۲۸۶
۲۰۴ آقای ماشاءاله صمدی نام پدررحمت اله ۱۲۷۷
۲۰۵ آقای حمیدرضا نورانی نام پدرغلامحسین ۱۲۷۶
۲۰۶ آقای علیرضا احتشامی زاده نام پدرمحمدعلی ۱۲۷۴
۲۰۷ آقای مجید فرهمند نام پدراله وردی ۱۲۶۸
۲۰۸ آقای سیدجواد غفوریان حیدری نام پدرسیدعبدالحمید ۱۲۶۳
۲۰۹ آقای جواد طیبی نام پدررجب على ۱۲۶۲
۲۱۰ آقای مهدی حمیدی نام پدرمحمد ۱۲۶۰
۲۱۱ آقای محمد حیدری نام پدرآقاخان ۱۲۵۷
۲۱۲ خانم مرجان حسن پور نام پدرمحمد ۱۲۴۶
۲۱۳ آقای سیدمحمد حسینی نام پدرسیدحسن ۱۲۴۳
۲۱۴ آقای محمود دشتی نام پدرموسی ۱۲۳۷
۲۱۵ آقای امید آقائی نام پدرقمبرعلی ۱۲۳۱
۲۱۶ آقای سعید احمدیان یزدی نام پدرفریدون ۱۲۲۴
۲۱۷ آقای سیدعماد محمدزاده نام پدرسیدرسول ۱۲۱۹
۲۱۸ خانم مریم حاجی بابائی فلاح نام پدرعباس على ۱۱۹۵
۲۱۹ آقای جواد آقائی نام پدرجعفر ۱۱۹۳
۲۲۰ آقای جواد راه چمنی نام پدرعلیرضا ۱۱۹۰
۲۲۱ آقای مهدی بازقندی نام پدرحسن ۱۱۸۸
۲۲۲ آقای محمدصادق زمان زاده دربان نام پدرهاشم ۱۱۷۹
۲۲۳ خانم زهرا برومند نام پدرحسین ۱۱۷۹
۲۲۴ آقای محمدنعیم شهلا نام پدرنادر ۱۱۷۸
۲۲۵ آقای علی مداح نام پدرمحمدحسین ۱۱۷۸
۲۲۶ آقای محمدهادی صفامنش نام پدرحسین ۱۱۶۳
۲۲۷ خانم آرزو زحمت کش عنبرانی نام پدرحسین ۱۱۶۲
۲۲۸ خانم اکرم زهابی نام پدررمضانعلی ۱۱۶۱
۲۲۹ خانم فرحناز دفاعی نام پدرسیدمهدی ۱۱۶۱
۲۳۰ خانم الهه کفشی تقی آبادی نام پدرعلى ۱۱۶۰
۲۳۱ آقای مهدی خاکشور نام پدرعلی اکبر ۱۱۵۹
۲۳۲ آقای علی آذرنوش نام پدرحسین ۱۱۵۱
۲۳۳ آقای محسن اسلامی محمدیه نام پدرمحمدرضا ۱۱۵۰
۲۳۴ آقای محمدرضا صالحی نام پدرمحمدعلی ۱۱۳۷
۲۳۵ آقای داریوش نصیری نام پدرعلى اصغر ۱۱۳۷
۲۳۶ آقای مهدی گلی نام پدرمحمدباقر ۱۱۳۰
۲۳۷ خانم بی بی زهرا مظلوم نام پدرسیدعبداله ۱۱۲۹
۲۳۸ آقای عباسعلی سلطانی نام پدرغلامرضا ۱۱۲۶
۲۳۹ خانم سمانه خادم غائینی نام پدرعلی اکبر ۱۱۱۷
۲۴۰ آقای سیدمصطفی پیش قدم نام پدرسیدحسین ۱۱۱۷
۲۴۱ آقای سیدهاشم حکاک برنجی نام پدرسیدابوالفضل ۱۱۱۶
۲۴۲ آقای سیدحسن علائی نام پدرسیدهاشم ۱۱۰۸
۲۴۳ آقای محمدجواد بلبلی نام پدرحسن ۱۰۹۹
۲۴۴ خانم زهرا براتی نام پدرعبدالحسین ۱۰۹۸
۲۴۵ خانم علیا اسماعیلی نام پدراحمد ۱۰۹۷
۲۴۶ آقای سیدسعید حسینی تلمی نام پدرسیدعباس ۱۰۹۴
۲۴۷ خانم زهرا دهقان بنادکی نام پدررضا ۱۰۹۳
۲۴۸ آقای سیدمرتضی صالحی کلاته سادات نام پدرسیدرضا ۱۰۹۱
۲۴۹ خانم محبوبه حسینی نام پدرمسعود ۱۰۷۴
۲۵۰ آقای مهدی ضابطی اسنادآستانه نام پدرسیدکاظم ۱۰۷۳
۲۵۱ آقای سیدداود پروانه حسینی نام پدرسیدمحمود ۱۰۷۳
۲۵۲ خانم ناهید شایگان نیا نام پدرعلی ۱۰۵۴
۲۵۳ آقای احسان شریعتی نام پدرعلیرضا ۱۰۴۳
۲۵۴ خانم عاطفه طاهری نام پدرناصر ۱۰۴۰
۲۵۵ خانم فاطمه تیموری نام پدربمانعلی ۱۰۳۵
۲۵۶ آقای مهدی نارنجی نام پدررمضانعلی ۱۰۳۱
۲۵۷ آقای حمیدرضا محمدی نام پدرابوالقاسم ۱۰۳۰
۲۵۸ آقای علیرضا نجیب زاده نام پدرحسین ۱۰۳۰
۲۵۹ آقای غلامحسین عامری خیرآبادی نام پدرغلامحسن ۱۰۲۹
۲۶۰ آقای نوید آزموده نام پدرتقی ۱۰۲۸
۲۶۱ آقای مهدی کدخدا نام پدرزین العابدین ۱۰۲۶
۲۶۲ آقای سیدجواد احمدی میبدی نام پدرسید على ۱۰۲۶
۲۶۳ آقای عبدالحمید ایزانلو نام پدرمحمدرضا ۱۰۲۵
۲۶۴ آقای حسین صلاحی بجستانی نام پدرحبیب ۱۰۲۴
۲۶۵ آقای کاظم امام دادی نام پدرمحمد ۱۰۲۰
۲۶۶ خانم زهرا امامی خطبه سرا نام پدربهمن ۱۰۲۰
۲۶۷ خانم هلیا صارمی نیا نام پدرامیر ۱۰۱۶
۲۶۸ خانم الهام آبک نام پدرحسین ۱۰۱۶
۲۶۹ آقای سیدجلیل رجائی نام پدرسید جواد ۱۰۰۹
۲۷۰ خانم ملیحه غلامی قازقان نام پدرغلام رضا ۱۰۰۶
۲۷۱ آقای امیر علماءخباز نام پدرعلی ۱۰۰۶
۲۷۲ آقای سیدرضا سیدموسوی نام پدرسیدیوسف ۱۰۰۰
۲۷۳ آقای علی رضا قادری نام پدرنوروز على ۹۹۹
۲۷۴ آقای سیدهادی زرقانی نام پدرسید احمد ۹۹۲
۲۷۵ آقای مهدی رحیمی نام پدرمحمدابراهیم ۹۸۷
۲۷۶ آقای جواد ساقی نام پدرقربانعلى ۹۸۷
۲۷۷ آقای حسین ابراهیمیان نام پدرمحمود ۹۸۷
۲۷۸ آقای حمیدرضا اسدی نام پدرعلی اکبر ۹۸۳
۲۷۹ آقای عبداله فکورچوکانلوئی نام پدرموسى ۹۸۲
۲۸۰ آقای محمود احمدیان یزدی نام پدرکاظم ۹۸۲
۲۸۱ آقای محمدصادق علی زاده نام پدرمحمد مهدی ۹۸۱
۲۸۲ آقای جواد حسن پور نام پدرغلامحسین ۹۷۷
۲۸۳ خانم فهیمه شهرزادنیا نام پدرعلی اکبر ۹۷۷
۲۸۴ خانم سیده سعیده الماسی نام پدرسیدهاشم ۹۶۷
۲۸۵ آقای سیدآرمین هاشمی نسب نام پدرسیدآیت اله ۹۶۳
۲۸۶ آقای محسن فرزانه کاخکی نام پدرذبیح اله ۹۶۱
۲۸۷ آقای مهدی شجاعی نام پدراسماعیل ۹۵۴
۲۸۸ آقای محمد پورفتح نام پدرقربان ۹۵۲
۲۸۹ آقای سیدعلیرضا صدیق الذاکرینی نام پدرمیر صادق ۹۴۹
۲۹۰ خانم ایران زرقی نام پدرحسن ۹۴۳
۲۹۱ آقای سیدعلیرضا واعظ موسوی نام پدرسیدمهدی ۹۴۳
۲۹۲ خانم مرضیه حیدری نسب نام پدرسیدمحمد ۹۳۹
۲۹۳ آقای محمدرضا صفری نام پدرصفر ۹۳۶
۲۹۴ آقای علی اکبر آقاسی زاده شعرباف نام پدرمحمدعلی ۹۳۶
۲۹۵ خانم فرشته ایمان دوست نام پدرعلی رضا ۹۳۴
۲۹۶ آقای حمیدرضا رمضانی نام پدرغلامحسین ۹۳۰
۲۹۷ خانم طاهره رحمانیان شریف آباد نام پدرمحمد ۹۲۷
۲۹۸ آقای امیرحسن قشقائی نام پدرابوالفضل ۹۲۷
۲۹۹ آقای غلامرضا محمدی نام پدرعلى ۹۲۴
۳۰۰ آقای مجتبی عظیمی نام پدرمظفر ۹۲۲
۳۰۱ آقای مجید مشتاق عشق نام پدررسول ۹۱۷
۳۰۲ آقای احمد محمدی نام پدرجانمحمد ۹۱۶
۳۰۳ خانم سارا عاشوری نام پدررضا ۹۱۶
۳۰۴ آقای امیرحسین اخوان نام پدراحمدرضا ۹۱۲
۳۰۵ آقای جمال محمدزاده درودی نام پدرعباس ۹۱۰
۳۰۶ خانم حمیده فاخری نام پدرسیدعلی اصغر ۹۱۰
۳۰۷ آقای رضا بهمن پور نام پدرغلامرضا ۹۰۵
۳۰۸ آقای حمیدرضا سابقی نام پدرهاشم ۸۹۸
۳۰۹ آقای رضا توکلی زاده نام پدرجلیل ۸۹۷
۳۱۰ آقای محمدجواد یوسفی نام پدرعلی اکبر ۸۹۶
۳۱۱ آقای امین جمیلی دشت بیاضنام پدرمحمدعلی ۸۹۵
۳۱۲ خانم راحله محمدپور نام پدرمحمد ۸۹۵
۳۱۳ خانم مهناز خدادادی نام پدرمحمد ۸۸۹
۳۱۴ آقای یعقوب جانباز نام پدررضا ۸۸۸
۳۱۵ آقای فرید آخوندی مهرجردی نام پدرتقى ۸۸۲
۳۱۶ آقای ایمان ارجمندراد نام پدرپرویز ۸۸۱
۳۱۷ آقای سیدرحمت اله سیدی نسب نام پدرسید على ۸۸۱
۳۱۸ آقای کمال رعنائی استاد نام پدرمحمدرضا ۸۷۹
۳۱۹ خانم مریم کوره پز نام پدرماشاءاله ۸۷۸
۳۲۰ آقای حامد زند نام پدراحمد ۸۷۶
۳۲۱ آقای امیرحسین کوثری نام پدرسعید ۸۷۴
۳۲۲ آقای سجاد موحدی شکیب نام پدرجواد ۸۷۴
۳۲۳ آقای مصطفی فرخنده نام پدرابراهیم ۸۶۹
۳۲۴ آقای امیراحسان کریمی یزدی نام پدرمحمد ۸۶۵
۳۲۵ آقای سیدبهزاد صفارسجادی نام پدرسید کمال ۸۶۵
۳۲۶ آقای امید احراری مقدم نام پدرعبدالرحیم ۸۶۴
۳۲۷ آقای عبدالحسن سنگینی نام پدرمحمدعیسى ۸۶۲
۳۲۸ آقای محسن طالبی نام پدرعلی اصغر ۸۵۷
۳۲۹ آقای علیرضا اسدیان نام پدرغلام حیدر ۸۵۷
۳۳۰ آقای هادی خیابانی نام پدرمحمدعلى ۸۵۷
۳۳۱ آقای فرهاد زال نام پدرجانعلی ۸۵۶
۳۳۲ خانم رقیه بخشی شمسی نام پدرخدابخش ۸۵۴
۳۳۳ آقای حمیدرضا نوروزی فخرداود نام پدرحسین ۸۵۰
۳۳۴ آقای علی رضا عطائی نام پدرمحمد ۸۴۹
۳۳۵ آقای علیرضا علویان نام پدرمحمود ۸۴۹
۳۳۶ خانم میترا مؤذن نژاد نام پدرحسن ۸۴۸
۳۳۷ آقای سعید ابراهیمیان بیلندی نام پدرعلى اصغر ۸۴۸
۳۳۸ آقای محمد حصاری نام پدرعلی اصغر ۸۴۷
۳۳۹ خانم فاطمه ذبیحی زوارم نام پدراحمد ۸۴۳
۳۴۰ خانم محبوبه هوشیارگلشن نام پدرعلی اکبر ۸۴۱
۳۴۱ آقای سیدحسن قاسمی پیوندکهنه نام پدرسیدمقصود ۸۳۶
۳۴۲ آقای محمد آزادی نام پدرعلی اکبر ۸۳۱
۳۴۳ آقای ناصر اسعدی نام پدرمحمدباقر ۸۳۱
۳۴۴ خانم ملیحه صباغ خراسانی نام پدرمحمود ۸۲۹
۳۴۵ آقای مهدی اشرفی نام پدرمحمد ۸۲۷
۳۴۶ آقای علی بختیاری نام پدرغلامحسین ۸۲۶
۳۴۷ آقای احمد مشمول نام پدررضا ۸۲۶
۳۴۸ خانم زهرا رجبی استاد نام پدرمحمدتقی ۸۲۴
۳۴۹ آقای مهدی ندافی نام پدرمحمدحسین ۸۲۳
۳۵۰ آقای ناصر سنڃولی نام پدرمنصور ۸۲۳
۳۵۱ آقای امیر هودانلو نام پدرصفرعلی ۸۲۲
۳۵۲ آقای محمد عین القضاه نام پدرعلى اکبر ۸۲۱
۳۵۳ آقای محمد ابراهیمی فیزیک نام پدرعلى ۸۲۰
۳۵۴ خانم ناهید تقوی نام پدرحسینعلى ۸۱۸
۳۵۵ آقای مهدی صبوری نوقابی نام پدررضا ۸۱۱
۳۵۶ خانم فهیمه رحمانی نام پدرغضنفر ۸۱۰
۳۵۷ خانم زهرا عربی کلات نام پدرعرب على ۸۰۲
۳۵۸ آقای سیدمهدی میرانوری نام پدرسیدحسین ۸۰۱
۳۵۹ آقای علی آسمانی نام پدرمحمدرضا ۸۰۱
۳۶۰ خانم ملیحه بلوکی نام پدرعلی رضا ۷۹۸
۳۶۱ آقای حسین مقدسی نام پدرمحمود ۷۹۸
۳۶۲ خانم فهیمه میرزائی نام پدرمحمدرضا ۷۹۷
۳۶۳ خانم الهام رمضانی ازغندی نام پدراحمد ۷۹۶
۳۶۴ آقای مهدی اسدی بکاولی نام پدرمسلم ۷۹۴
۳۶۵ آقای آرمین تقی زاده شارک نام پدرحسن ۷۹۳
۳۶۶ خانم مرضیه غفارزاده کلجاهی نام پدرغفار ۷۹۲
۳۶۷ آقای محمد علیمردانی نام پدرحسن ۷۸۸
۳۶۸ خانم سیما شکوری نام پدرمحمود ۷۸۵
۳۶۹ آقای هادی اندی نام پدرحسین ۷۸۴
۳۷۰ آقای احمد افشین نام پدرعبدالحسین ۷۸۰
۳۷۱ آقای مهدی غلامی نام پدرعلی ۷۷۹
۳۷۲ خانم بی بی زهرا ضیائی نام پدرمحمدرضا ۷۷۷
۳۷۳ خانم الهه باقری بجدنی نام پدرمحمدحسین ۷۷۶
۳۷۴ آقای هادی اسدیان نام پدرغلامحیدر ۷۷۶
۳۷۵ آقای محمدعلی کربلائی هرفته نام پدرعلى ۷۷۵
۳۷۶ خانم سوسن باغبان نام پدرکلوخ رضا ۷۷۵
۳۷۷ آقای احسان رضازاده نام پدرمصیب ۷۷۴
۳۷۸ خانم ساناز رحیمی نام پدرحسین ۷۷۱
۳۷۹ آقای حسین رسولی فریمانی نام پدرغلامعلی ۷۶۸
۳۸۰ خانم عفت خراسانی نام پدررمضان ۷۶۷
۳۸۱ آقای حسن عارفی نیا نام پدرعلی محمد ۷۶۵
۳۸۲ آقای ناصر مشهدی زاده نام پدرمحمد على ۷۶۲
۳۸۳ آقای جواد سعادت فر نام پدرمهدی ۷۶۲
۳۸۴ آقای محمود شایسته پیغان نام پدرعلی ۷۶۱
۳۸۵ خانم معصومه برومند نام پدرحسین ۷۶۱
۳۸۶ خانم حمیده سلیمانی خیبری نام پدرمحمدحسن ۷۵۸
۳۸۷ خانم فاطمه چنارانی نام پدرموسى ۷۵۷
۳۸۸ خانم راحله شعبانی نام پدرغلامعلی ۷۵۰
۳۸۹ خانم فرزانه قلندرآبادی نام پدرعلی اصغر ۷۵۰
۳۹۰ آقای جواد ذبیحی راد نام پدرمحمدهادی ۷۵۰
۳۹۱ خانم فاطمه رحمتی نام پدرامین اله ۷۴۷
۳۹۲ آقای محمد سعیدی نام پدرصفر ۷۳۹
۳۹۳ خانم زهرا خمانیان نام پدرغلامرضا ۷۲۹
۳۹۴ آقای علی باقری نام پدرمحمد ابراهیم ۷۲۸
۳۹۵ آقای مجید سالمیان نام پدرجواد ۷۲۷
۳۹۶ آقای شیخ رضا یزدانی نام پدرعلى ۷۲۷
۳۹۷ آقای حسین زاهدی نام پدرمحمد صادق ۷۲۶
۳۹۸ آقای ابراهیم عظیمی نام پدراصغر ۷۲۶
۳۹۹ آقای رضا صادقی نام پدرعلی ۷۲۰
۴۰۰ خانم فائزه محمدی نام پدرعباسعلی ۷۱۶
۴۰۱ آقای محمدرضا بنی اسدی نام پدرغلامرضا ۷۱۵
۴۰۲ آقای صادق منصورآبادی نام پدرمحمدرضا ۷۱۲
۴۰۳ خانم سپیده ناصری حصار نام پدرحبیب ۷۱۰
۴۰۴ آقای مهدی گودرزی قوچان نام پدربراتعلی ۷۰۸
۴۰۵ خانم سیده صدیقه حسینی اصل نام پدرسیدمحمد ۷۰۶
۴۰۶ آقای عباسعلی زمانیان نام پدررجبعلى ۷۰۶
۴۰۷ آقای احمد نجیب راد نام پدرغلامحسن ۷۰۶
۴۰۸ آقای حسین عسکری زاده نام پدررجبعلى ۷۰۳
۴۰۹ آقای محمد انصاری نام پدرعلی اکبر ۷۰۲
۴۱۰ آقای مهدی خندان نام پدرعلی ۶۹۹
۴۱۱ آقای احسان قاسم زاده کامه علیا نام پدرحسین ۶۹۷
۴۱۲ خانم وجیهه نبی نام پدرفریدون ۶۹۶
۴۱۳ آقای امیرحسین محسنین نام پدرمحمدرضا ۶۹۶
۴۱۴ آقای مجید برومند نام پدرموسی ۶۹۴
۴۱۵ آقای محسن زارعین نام پدرحسین على ۶۹۴
۴۱۶ خانم الهه تقی آبادی نام پدرحسین ۶۹۴
۴۱۷ آقای روح اله دهقانی نام پدررضا ۶۹۳
۴۱۸ آقای ایمان صباغیان نام پدرمحمدمهدی ۶۹۳
۴۱۹ آقای مصطفی صادقی فر نام پدرمحمد ۶۹۲
۴۲۰ آقای حسن بهزاد نام پدرجلیل ۶۹۲
۴۲۱ خانم آیلین پورآزاد نام پدراحد ۶۸۳
۴۲۲ آقای علی محمدزاده نام پدرمحمدحسین ۶۸۰
۴۲۳ آقای محمدحسین غیاثی مقدم نام پدرمحمدرضا ۶۸۰
۴۲۴ آقای علی اصغر نوروزی نام پدرغلامحسین ۶۷۷
۴۲۵ آقای احمد فصیحیان نام پدرمحمد ۶۷۴
۴۲۶ آقای محمد حسنعلی زاده رودمعجنی نام پدرعباس ۶۷۴
۴۲۷ آقای مسعود اویسی نام پدراسماعیل ۶۶۹
۴۲۸ آقای علیرضا دهقانی نام پدرحیدر ۶۶۸
۴۲۹ آقای سیدعارف تقوی نام پدرمحمد رضا ۶۶۷
۴۳۰ آقای سیدمهدی جوادی نام پدرسیدتقى ۶۶۲
۴۳۱ آقای مرتضی مهرپور نام پدرحسن ۶۶۱
۴۳۲ آقای حسین تاجران نام پدرعلی اکبر ۶۵۸
۴۳۳ خانم آسیه ثنائی زاهد نام پدراصغر ۶۵۵
۴۳۴ آقای حمید عباسی مود نام پدرعلی اکبر ۶۵۴
۴۳۵ خانم سحر عرفانیان نجیب نام پدرهاشم ۶۵۲
۴۳۶ آقای احسان اشکاوندراد نام پدرغلامعلى ۶۴۹
۴۳۷ آقای وحید غفوری نام پدرغفور ۶۴۵
۴۳۸ آقای امیرحسین منشادی نام پدرمحمدرضا ۶۴۱
۴۳۹ خانم مریم میرویسی نام پدرسیدحسن ۶۴۰
۴۴۰ آقای عباس شاعری خیبری نام پدرغلامعلى ۶۳۸
۴۴۱ خانم فاطمه مختارزاده یزدی نام پدرجواد ۶۳۶
۴۴۲ آقای هادی تیشه وردائم نام پدرمحمدحسین ۶۳۵
۴۴۳ آقای محمدحسن فاضل کاریزمه نام پدرمحمدجواد ۶۳۵
۴۴۴ خانم نرجس سادات توکلی افشار نام پدرسیداحمد ۶۲۷
۴۴۵ آقای محسن خیراندیش نام پدرحسن ۶۲۵
۴۴۶ آقای روح اله کمالی ثانی نام پدربراتعلی ۶۲۵
۴۴۷ آقای امید ضرابی شاندیز نام پدررجبعلى ۶۲۳
۴۴۸ آقای حمید سلطانی فر نام پدرحسین قره ۶۲۳
۴۴۹ خانم فهیمه منصوری مجومرد نام پدراحمد ۶۲۲
۴۵۰ آقای محمود صفار نام پدرحسینعلى ۶۲۰
۴۵۱ آقای حمیدرضا زنگنه بایگی نام پدرعلی اکبر ۶۱۹
۴۵۲ خانم نرگس قربانی مقدم نام پدرقربانعلی ۶۱۹
۴۵۳ آقای سیدهاشم کامیاب نام پدرسیدمحمد ۶۱۸
۴۵۴ خانم خدیجه علا نام پدرغلامعلی ۶۱۷
۴۵۵ آقای هادی رحمتی نام پدرغلامرضا ۶۱۵
۴۵۶ آقای حمید مروی نساج نام پدرحسین ۶۱۴
۴۵۷ آقای حسین چزگی نام پدرمحمداسمعیل ۶۱۴
۴۵۸ آقای مهدی اکبری نام پدرغلامحسین ۶۱۳
۴۵۹ خانم سحر تحرزی نام پدرمهدی ۶۱۳
۴۶۰ آقای جواد ریحانی نام پدرنجفقلى ۶۱۱
۴۶۱ خانم بهناز بهزادیان راد نام پدرحمیدرضا ۶۰۸
۴۶۲ خانم شیدا فدائی پاشی نام پدررمضانعلی ۶۰۷
۴۶۳ آقای علی ارحامی نام پدرمحمدحسین ۶۰۴
۴۶۴ آقای احمد عمارلو نام پدرابراهیم ۵۹۹
۴۶۵ آقای جعفر علی پور نام پدررضا ۵۹۸
۴۶۶ آقای امین قربان نیا نام پدرابوالقاسم ۵۹۳
۴۶۷ آقای علی رضا فیاضآق کاریز نام پدرعبدالله ۵۹۲
۴۶۸ آقای صادق محصل بیرجندی نام پدرمهران ۵۹۲
۴۶۹ آقای ابوالفضل غفاریان کنده شکن نام پدرناصر ۵۹۲
۴۷۰ آقای سیدرضا طبیب نام پدرسید بهاالدین ۵۸۸
۴۷۱ آقای پیروز سینی چی نام پدرهادی ۵۸۶
۴۷۲ آقای محمدتقی تقوی نام پدرحسن ۵۸۶
۴۷۳ آقای محمدابراهیم بزرگوار نام پدرحسن ۵۸۴
۴۷۴ آقای سیدناصر سرائی نام پدرسیدمحسن ۵۸۴
۴۷۵ آقای کاظم باقرزاده نام پدرحسین ۵۸۳
۴۷۶ آقای سعید بلوکی نام پدرمحمد ۵۸۳
۴۷۷ آقای علی هروی نام پدراحمد ۵۸۲
۴۷۸ آقای مجتبی بنسبردی نام پدرمحمدابراهیم ۵۸۱
۴۷۹ آقای سعید خراسانی نام پدرعلى اکبر ۵۷۸
۴۸۰ خانم سمانه مظفری نام پدرمسلم ۵۷۷
۴۸۱ آقای ابوالقاسم کیخا نام پدرعلیرضا ۵۷۶
۴۸۲ آقای سعیدرضا خداشناس نام پدرعباسعلى ۵۷۵
۴۸۳ آقای سیدمحمد کاظمی نام پدرسید عباس ۵۷۵
۴۸۴ آقای حسین فدائی نام پدرعزیزاله ۵۷۴
۴۸۵ آقای محمدحسین گوهری فر نام پدرمحمدرضا ۵۷۳
۴۸۶ آقای علی گلستانی نام پدرعباس ۵۷۱
۴۸۷ آقای محمدجواد علیزاده کاسب نام پدرحسین ۵۷۰
۴۸۸ آقای حسین عزیزی نام پدرنصراله ۵۶۸
۴۸۹ آقای محمد بهرامی فر نام پدرعلی رضا ۵۶۶
۴۹۰ خانم سمیرا سعادت نظر نام پدرحسین ۵۶۴
۴۹۱ آقای مجتبی پیله چیان نام پدرغلامعلى ۵۵۹
۴۹۲ آقای محمدهادی سوهان گر نام پدرمحمد ۵۵۹
۴۹۳ آقای سیدعباس حسینی طیب نام پدرسید میرزابابا ۵۵۸
۴۹۴ آقای حسن کامرانی فر نام پدرکاظم ۵۵۷
۴۹۵ آقای محسن محمدیان دلوئی نام پدرحسین ۵۵۳
۴۹۶ آقای مهدی بیارجمندی نام پدراحمد ۵۵۳
۴۹۷ آقای محمدصادق لزگی نام پدرموسى ۵۵۲
۴۹۸ آقای محمدامین منظم اقبالی نام پدرعلی ۵۵۱
۴۹۹ آقای حسین مقدس چشمه علی نام پدرمهدی ۵۴۹
۵۰۰ خانم آرزو کهندل کوشکی نام پدرغلامحسین ۵۴۷
۵۰۱ آقای یاسر زحمت کش حسن آبادی نام پدرعلی اکبر ۵۴۵
۵۰۲ آقای احسان عسکری نام پدررمضانعلى ۵۴۳
۵۰۳ آقای ابوالفضل فرد نام پدرعلی ۵۴۲
۵۰۴ خانم مریم سادات قریشی تبریزی نام پدرجلیل ۵۴۱
۵۰۵ خانم فهیمه فهیمی تروسکی نام پدرکریم ۵۳۸
۵۰۶ آقای یونس مهرپویا نام پدرمحمود ۵۳۶
۵۰۷ آقای مهدی واله نام پدرحشمت اله ۵۳۵
۵۰۸ آقای محمد مألوف نام پدرغلامحسین ۵۳۳
۵۰۹ آقای جواد محمدی دولت آباد نام پدرابراهیم ۵۳۲
۵۱۰ خانم مریم جهانگشته نام پدرحسن ۵۳۱
۵۱۱ آقای محمدرضا رسولی نام پدرحسین ۵۳۱
۵۱۲ آقای علیرضا پاکدل نام پدراحمد ۵۳۱
۵۱۳ آقای رضا عبدالرضائی نام پدرحسین ۵۲۹
۵۱۴ آقای حامد دادگرنژاد نام پدرهادی ۵۲۷
۵۱۵ آقای حسین عباس زاده پهلوان نام پدرمحمود ۵۲۷
۵۱۶ آقای محمدمهدی اکبری نام پدرمحمد على ۵۲۷
۵۱۷ آقای مجید داوری نام پدرمحمد ۵۲۷
۵۱۸ آقای حسین پژوهشگر نام پدرحبیب الله ۵۲۶
۵۱۹ آقای صمد میر نام پدرابراهیم ۵۲۴
۵۲۰ آقای محمدهانی نظافت یزدی نام پدرمهدی ۵۱۵
۵۲۱ آقای جواد حسینی صابر نام پدرعلى اصغر ۵۱۵
۵۲۲ آقای احسان عمرانی نام پدررمضانعلى ۵۱۰
۵۲۳ آقای مهدی عرفانیان نام پدرهادی ۵۰۹
۵۲۴ آقای محسن ناصری پوریزدی نام پدرعبدالرضا ۵۰۹
۵۲۵ آقای محمد غفاری نام پدرحسین ۵۰۷
۵۲۶ آقای محمد محمدی نام پدریحیی ۵۰۷
۵۲۷ آقای مهدی محمدپور نام پدرمحسن ۵۰۶
۵۲۸ آقای جواد برجسته نام پدرعباس ۵۰۳
۵۲۹ آقای جواد طاهریان نام پدرمحمدرضا ۵۰۲
۵۳۰ آقای حمید مهدوی پناه نام پدرعلی اصغر ۵۰۲
۵۳۱ آقای پیمان حسین پورطوسی نام پدرجواد ۵۰۲
۵۳۲ آقای عباس کسمائی نام پدرمحمدحسین ۴۹۸
۵۳۳ خانم محدثه حقانی قنبرزاده نام پدرغلامحسن ۴۹۷
۵۳۴ خانم فرزانه قدری نام پدرحسین ۴۹۷
۵۳۵ آقای هادی محمدیان دلوئی نام پدرحسین ۴۹۶
۵۳۶ آقای محمدرضا نوروزی نام پدرمحرمعلی ۴۹۴
۵۳۷ آقای امیرصالح فدائی پور نام پدرغلامرضا ۴۹۲
۵۳۸ آقای محمدامین رمرودی نام پدرعباس ۴۸۹
۵۳۹ آقای سیدسعید مقدم زاده نام پدرسید محمد رضا ۴۸۷
۵۴۰ آقای محمد تقدیسی اسفجیر نام پدرعلیرضا ۴۸۷
۵۴۱ آقای مسعود صبوری قناد نام پدرمحمود ۴۸۷
۵۴۲ آقای حجت یزدانی نام پدرغلامحسین ۴۸۵
۵۴۳ آقای برات علی براتی نام پدررمضان على ۴۸۵
۵۴۴ آقای یاسر وطنی نام پدرمحمد ۴۸۴
۵۴۵ آقای حجت ذوالفقاری نام پدرامیر ۴۷۹
۵۴۶ آقای محسن انصاری ارجمند نام پدرعلی ۴۷۸
۵۴۷ آقای دانیال خسروی نام پدرفریدون ۴۷۴
۵۴۸ آقای محمدجواد صدیق قنبری نام پدرمحسن ۴۷۴
۵۴۹ آقای سجاد بهارلو نام پدراحمدرضا ۴۷۴
۵۵۰ آقای احسان فرحبخش فریمان نام پدرمحمدعلی ۴۷۴
۵۵۱ آقای محمود مقدم درافشانی نام پدرمحمد ۴۷۳
۵۵۲ آقای محسن نوکندی نام پدرحسین ۴۷۳
۵۵۳ آقای حسین مددی رخنه نام پدرجواد ۴۶۹
۵۵۴ آقای سعید قادری نام پدرمحمدحسن ۴۶۷
۵۵۵ آقای مصطفی فلکی نام پدررمضانعلی ۴۶۳
۵۵۶ آقای میلاد یزدان پرست نام پدرمهدی ۴۶۱
۵۵۷ آقای حمیدرضا شیبانی نژاد نام پدرخدانظر ۴۶۰
۵۵۸ آقای علی پورموسی نام پدرمهدی ۴۵۸
۵۵۹ آقای حمید مشتاقی عباس پور نام پدرمحمدعلی ۴۵۷
۵۶۰ آقای سلمان انتظاری هروی نام پدرموسى ۴۵۷
۵۶۱ آقای سعید صاحب نام پدرمحمود ۴۵۷
۵۶۲ آقای مهدی مقصودی نام پدرعلی رضا ۴۵۴
۵۶۳ آقای رضا حسینی _____H_گیو نام پدرابوطالب ۴۴۶
۵۶۴ آقای حسین مرادی نام پدرهدایت اله ۴۴۲
۵۶۵ آقای محمدرضا باقری نام پدرمحمد ۴۴۱
۵۶۶ آقای کاوه خسروی زاد نام پدرعباس ۴۳۸
۵۶۷ آقای سیدایمان وصال نام پدرسیدمحمد ۴۳۷
۵۶۸ آقای مهدی خجسته رحیمی نام پدرمحمدرضا ۴۳۶
۵۶۹ آقای روح اله دانش پژوه نام پدرحسین ۴۳۶
۵۷۰ آقای رسول نجف پور نام پدرعلی ۴۳۵
۵۷۱ آقای امیر مؤذنیان نام پدرسعید ۴۳۴
۵۷۲ آقای میثم زیرک زاده نام پدریعقوب ۴۳۲
۵۷۳ آقای محمدامین بهادری نام پدرعبدالمحمد ۴۳۱
۵۷۴ آقای ناصرحسین عطاردی نام پدرمحمد ۴۳۰
۵۷۵ آقای ابوالفضل اکرمیان نام پدرعلی ۴۲۸
۵۷۶ آقای محمدامین قربان بیگی نام پدرمحمدرضا ۴۲۷
۵۷۷ آقای رضا کوشکی نام پدرحسین ۴۲۵
۵۷۸ خانم سیده سمانه مدیرخازنی نام پدرسید عباس ۴۲۵
۵۷۹ آقای علی نجفی سعادت آبادی نام پدررمضان ۴۲۵
۵۸۰ آقای غلامرضا مؤمن نام پدرنصرالله ۴۲۴
۵۸۱ آقای امیر ظفرصلاح زاده نام پدررضا ۴۲۳
۵۸۲ آقای سجاد محمودی خواه نام پدرغلامرضا ۴۲۲
۵۸۳ آقای حسینعلی خواجه نام پدراحمدعلى ۴۲۱
۵۸۴ آقای سیدمعین قاآنی ابوسعیدی نام پدرسیدمحمدعلی ۴۲۱
۵۸۵ آقای معین محمدی نام پدرمحمد ۴۲۰
۵۸۶ آقای علیرضا مسلمی نام پدرسهراب ۴۱۸
۵۸۷ آقای شاهین روستا نام پدرجعفر ۴۱۶
۵۸۸ آقای مهدی سلیمانی نام پدرمسعود ۴۱۶
۵۸۹ آقای محمد قاسمی نسب نام پدراحمد ۴۱۵
۵۹۰ آقای سیدکمال کشیک نویس رضوی نام پدرسیدعلى ۴۱۵
۵۹۱ آقای مهدی محمدی جلالی نام پدرمحمدرضا ۴۱۰
۵۹۲ آقای مجید هادوی نام پدرولی اله ۴۱۰
۵۹۳ آقای داود نوری نام پدرروح اله ۴۰۸
۵۹۴ آقای سیدسعید مرواریدی لوشابی نام پدرحسینعلى ۴۰۷
۵۹۵ آقای اسفندیار جلایری نام پدرمحمد حسن ۴۰۷
۵۹۶ آقای جواد کبیری نام پدرابوالقاسم ۴۰۴
۵۹۷ آقای وحید مهدی نژادقزوینی نام پدرهادی ۴۰۲
۵۹۸ آقای سهیل پروازی نام پدرابوالحسن ۳۹۹
۵۹۹ آقای علی پاکدل کلاتی نام پدریوسفعلی ۳۹۷
۶۰۰ آقای علیرضا صفری دولو نام پدرعبدالوهاب ۳۹۵
۶۰۱ آقای امیرحسین الیاس پور نام پدرحسن ۳۹۵
۶۰۲ آقای محمد سادات فریزنی نام پدرقاسم ۳۸۹
۶۰۳ آقای علی نجارزاده نام پدرمحمدحسن ۳۸۷
۶۰۴ آقای محمد قربان زاده کلاتی نام پدررضا ۳۸۷
۶۰۵ آقای امیر علی نیا نام پدرمحمد ۳۸۷
۶۰۶ آقای داوود دانش پژوه نام پدرمحمدرضا ۳۸۷
۶۰۷ آقای سیدمحمد کوشش نام پدرسیدعلی ۳۸۶
۶۰۸ آقای مهدی کوکبی نام پدرمحمد ۳۸۳
۶۰۹ آقای مصطفی پرسته نام پدررمضانعلی ۳۷۹
۶۱۰ آقای بریر تبریزیان نام پدرحسن ۳۷۴
۶۱۱ آقای حسین شایگان نژاد نام پدرعلی اکبر ۳۷۱
۶۱۲ آقای قاسم کهندل نام پدرعلى اکبر ۳۷۱
۶۱۳ خانم حمیده ظهوریان زکاتیان نام پدرمهدی ۳۶۹
۶۱۴ آقای منصور قیاسی نام پدرحبیب اله ۳۶۸
۶۱۵ آقای جواد کیانی نام پدرحشمت اله ۳۶۵
۶۱۶ آقای احسان براری نام پدرنقی ۳۶۳
۶۱۷ آقای میثم فراست نام پدرفریدون ۳۶۳
۶۱۸ آقای جواد نظافت فریزی نام پدرقاسم ۳۶۳
۶۱۹ آقای امین عادل پور نام پدراحمد ۳۶۱
۶۲۰ خانم راهله کامل هدایت آباد نام پدرعلی اصغر ۳۶۰
۶۲۱ آقای جواد گندمی ویرانی نام پدرمحمود ۳۵۹
۶۲۲ آقای سعید میرمصعبی نام پدرعلی ۳۵۹
۶۲۳ آقای مجید عباس زاده نام پدرغلام رضا ۳۴۸
۶۲۴ آقای علی بهجتی فرد نام پدرعباسعلی ۳۴۷
۶۲۵ آقای وحید خیرخواه نام پدرصفرعلی ۳۴۶
۶۲۶ آقای امیر غلامی نقندر نام پدرموسی ۳۴۶
۶۲۷ آقای مجید فرتاش نام پدرعباس ۳۳۷
۶۲۸ آقای جمشید رهنماءعراقی نام پدرحجت الله ۳۳۵
۶۲۹ آقای علی اصغر مختارزاده نام پدرصفدر ۳۳۴
۶۳۰ آقای محمد پاک جامه نام پدرحسن ۳۲۷
۶۳۱ آقای حمید قاسمی هنری نام پدرقاسم ۳۲۶
۶۳۲ آقای وحید محمدی کاظم زاده نام پدرعلی ۳۲۶
۶۳۳ آقای محمد پهلوان کاشی نام پدرکاظم ۳۱۶
۶۳۴ آقای احمد تقی زاده مقدم نام پدرحسین قلی ۳۱۵
۶۳۵ آقای ابراهیم شیعه زاده نام پدرمحمد ۳۱۵
۶۳۶ آقای حسین مسلمان نام پدرمحمدعلى ۳۱۲
۶۳۷ آقای علی پورقربان نام پدرغلامعباس ۳۱۱
۶۳۸ آقای سیدایمان مدیرخازنی نام پدرسیدعباس ۳۱۱
۶۳۹ آقای بهمن جولائی نام پدرعبدالحمید ۳۰۷
۶۴۰ آقای حمید کفش کنان نام پدرباقر ۳۰۳
۶۴۱ آقای محمد براتی نژاد نام پدرحسین ۳۰۳
۶۴۲ آقای محمد خاکی نام پدرابوالقاسم ۳۰۳
۶۴۳ آقای صادق رسولی نژاد نام پدراسکندر ۲۹۴
۶۴۴ آقای احمد خیری نام پدرغلام عباس ۲۹۱
۶۴۵ آقای امیرحسین خانیکی نام پدرمحمد ۲۸۴
۶۴۶ آقای حسین مزاری مقدم نام پدرعلی اصغر ۲۷۵
۶۴۷ آقای بابک پاک نیاسفیدان نام پدرمحمدباقر ۲۷۳
۶۴۸ آقای علی مراتی دالنجان نام پدرابراهیم رضا ۲۵۶
۶۴۹ آقای مرتضی زواریان نام پدراحمد ۲۵۴
۶۵۰ آقای ابراهیم خوش ظاهر نام پدرعلى محمد ۲۵۴
۶۵۱ آقای مجید زیدآبادی نژاد نام پدرمهدی ۲۵۳
۶۵۲ آقای محمدعلی فیروزی شیخ حسن نام پدرایوب ۲۵۲
۶۵۳ آقای وحید کیهانی راد نام پدرعباس ۲۴۸
۶۵۴ آقای سامان پوررستمی شجاعی نام پدرحسنعلی ۲۴۵
۶۵۵ آقای محمود خردمند نام پدرغلامحسین ۲۴۳
۶۵۶ آقای ایمان قفقازی نام پدرحسین ۲۳۸
۶۵۷ آقای علی رضازاده همدانی نام پدرمحمدتقی ۲۳۴
۶۵۸ آقای حاجی محمد پائینی نام پدرعلى ۲۳۲
۶۵۹ آقای جواد مزجردی نام پدرمحمدرضا ۲۲۵
۶۶۰ آقای غلامرضا محمدیان گل شیخی نام پدرعلی اصغر ۲۲۲
۶۶۱ آقای رضا عامری کردیانی نام پدرغلامحسین ۲۰۲
۶۶۲ آقای محمدجواد کسائی نائینی نام پدراسماعیل ۱۸۵

لیست و کد کاندیداهای شرکت کننده

لیست فوق، نتایج شمارش آراء بود، و در لیست ذیل نیز می توانید نام و مشخصات و کد انتخاباتی ۷۹۳ نامزد ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد را مشاهده نمایید.

این لیست بر اساس اطلاعیه فرمانداری مشهد تهیه شده است، با کلیک بر روی «بعدی» می توانید صفحه به صفحه اسامی را ببینید. یا اینکه در بخش جستجو بخشی از نام یا نام خانوادگی کاندیدا را درج تا اطلاعات مربوطه نمایش داده شود:

مشخصات کاندیدکد انتخاباتی
سیدمجتبی فرشچی مشهور به فرشچی فرزند سیدحبیب ۲۵۶۶
مجید شکیبامنش مشهور به شکیبامنش فرزند غلامرضا ۲۱۶۷
ابراهیم آموزگار مشهور به مهندس آموزگار فرزند محمد ۱۲۷۸
علی آذرنوش مشهور به على اصغر فرزند حسین ۱۱۸۵
حسین تازه حسن مشهور به تازوحسن بلبلى فرزند دل اسا ۱۵۶۶
علی جمعه باقری فرزند غلامحسین ۱۴۲۹
جواد حمیدی فرزند ایوب ۱۷۱۹
حامد زند فرزند احمد ۱۹۴۷
کاظم سزاوار شهیدی فرزند عباس ۱۹۷۸
طیبه عبدی فرزند حسن ۲۴۴۷
قنبر علی علمدار فرزند حسینعلی ۲۴۷۲
اسماعیل فیروزی فرزند احمد ۲۵۸۱
محمدتقی مودب فرزند حیدر ۲۷۵۱
محمد حسن یعقوبی اسفاد مشهور به یعقوبى اسفاد فرزند محمدرضا ۴۱۶۶
ابوذر ابراهیم زاده فرزند حسین ۱۱۲۱
سمیه سادات ابراهیمی فرزند سیدعلی ۱۱۲۴
فاطمه ابراهیمی فرزند غلامرضا ۱۱۲۶
محسن ابراهیمی فرزند محمدعلی ۱۱۲۷
معصومه ابراهیمی فرزند حسین ۱۱۲۸
مهراب ابراهیمی فرزند نظام علی ۱۱۴۲
حسین ابراهیمیان فرزند محمود ۱۱۴۵
سعید ابراهیمیان بیلندی فرزند علی اصغر ۱۱۴۶
حسین ابراهیمی اول فرزند محمد ۱۱۴۷
مجید ابراهیمی شرق فرزند جواد ۱۱۴۹
محمد ابراهیمی فیزیک فرزند علی ۱۱۵۱
جواد ابراهیمی کردیانی فرزند عشق علی ۱۱۵۲
الهام آبک فرزند حسین ۱۱۵۴
علیرضا احتشامی زاده فرزند محمدعلی ۱۱۵۶
امید احراری مقدم فرزند عبدالرحیم ۱۱۵۷
فرامرز احمدزاده بهار فرزند مالک ۱۱۵۹
محمدصادق احمدزاده قناد فرزند جواد ۱۱۶۱
رسول احمدنیا فرزند احمد ۱۱۶۲
حامد احمدی فرزند محمد ۱۱۶۴
علی احمدی فرزند حجت اله ۱۱۶۵
فاطمه احمدی فرزند محمدحسن ۱۱۶۷
سعید احمدیان یزدی فرزند فریدون ۱۱۶۹
محمود احمدیان یزدی فرزند کاظم ۱۱۷۱
سیدرضا احمدی حسینی فرزند سیدیوسف ۱۱۷۲
سیدجواد احمدی میبدی فرزند علی ۱۱۷۴
حسنعلی اخلاقی امیری فرزند احمد ۱۱۷۹
محمدجواد اخلاقی مقدم مشهور به اخلاقى فرزند غلامحسین ۱۱۸۱
امیرحسین اخوان فرزند احمدرضا ۱۱۸۲
فرید آخوندی مهرجردی فرزند تقی ۱۱۸۴
ایمان ارجمندراد فرزند پرویز ۱۱۸۶
علی ارحامی فرزند محمدحسین ۱۱۸۷
جواد آرین منش مشهور به جواد آرین منش فرزند حسن ۱۱۹۲
محمد آزادی مشهور به آزادی فرزند علی اکبر ۱۱۹۵
نوید آزموده فرزند تقی ۱۱۹۶
فرشید اسپلانیان فرزند جلیل ۱۱۹۷
حمیدرضا اسدی فرزند علی اکبر ۱۲۱۱
علیرضا اسدیان فرزند غلامحیدر ۱۲۱۲
هادی اسدیان فرزند غلامحیدر ۱۲۱۴
مهدی اسدی بکاولی فرزند مسلم ۱۲۱۵
ناصر اسعدی فرزند محمدباقر ۱۲۱۶
مهدی اسفندیانی مقدم فرزند فریدون ۱۲۱۷
معصومه اسکوئی لطف آباد فرزند علیرضا ۱۲۱۸
زهرا اسلامی فرزند محمد ۱۲۱۹
محسن اسلامی محمدیه فرزند محمدرضا ۱۲۲۱
امیر اسماعیلی فرزند احمد ۱۲۲۴
علیا اسماعیلی فرزند احمد ۱۲۲۵
مهدی اسماعیلی فرزند محمد ۱۲۲۶
علی آسمانی فرزند محمدرضا ۱۲۲۷
کامیار اسمعیل پورتیتکانلو فرزند حسن ۱۲۲۹
مهدی اشرفی فرزند محمد ۱۲۴۱
احسان اشکاوندراد فرزند غلامعلی ۱۲۴۲
سیدمهدی اصغریان سینی فرزند سیدحسین ۱۲۴۴
محمد آصفی یزدی فرزند علی اصغر ۱۲۴۶
احمد افشین فرزند عبدالحسین ۱۲۴۸
علی اکبر آقاسی زاده شعرباف فرزند محمدعلی ۱۲۴۹
سیدامید آقامیری فرزند سیدحسین ۱۲۵۱
امید آقائی مشهور به امید فرزند قمبرعلی ۱۲۵۲
جواد آقائی فرزند جعفر ۱۲۵۴
سیدمصطفی آقائی فیروزآبادی فرزند سیدعباس ۱۲۵۵
محمداحسان آقائی قوامی فرزند محمدعلی ۱۲۵۶
محمدمهدی اکبری فرزند محمدعلی ۱۲۵۹
مهدی اکبری مشهور به اکبری فرزند غلامحسین ۱۲۶۱
ابوالفضل اکرمیان مشهور به ابوالفضل اکرمیان فرزند علی ۱۲۶۲
سیده سعیده الماسی فرزند سیدهاشم ۱۲۶۶
امیرحسین الیاس پور فرزند حسن ۱۲۶۸
کاظم امام دادی فرزند محمد ۱۲۶۹
زهرا امامی خطبه سرا فرزند بهمن ۱۲۷۱
سلمان امانی قلعه حسن فرزند عزیزاله ۱۲۷۴
حسین امجدیزدی فرزند مهدی ۱۲۷۵
مرضیه امکانی فرزند رستم علی ۱۲۷۷
حسن امیری مشهور به امیری امیری کلاتکلاتى فرزند علی ۱۲۷۹
رسول امینی فرزند حبیب اله ۱۲۸۱
سلمان انتظاری هروی فرزند موسی ۱۲۸۲
هادی اندی فرزند حسین ۱۲۸۴
محمد انصاری فرزند علی اکبر ۱۲۸۵
محسن انصاری ارجمند فرزند علی ۱۲۸۶
مسعود اویسی فرزند اسماعیل ۱۲۸۸
عبدالحمید ایزانلو فرزند محمدرضا ۱۲۹۲
فرشته ایمان دوست فرزند علیرضا ۱۲۹۶
سارا ایمانی مقدم فرزند غلامرضا ۱۲۹۸
محمد ایوبی فرزند مختار ۱۲۹۹
منصور ایوبی فرزند سردار ۱۴۱۱
نسرین بابازاده فرزند محمود ۱۴۱۲
محمدرضا بابائی فرزند محمدعلی ۱۴۱۵
علی بابائی فیروزآباد فرزند محمدحسین ۱۴۱۶
علیرضا باخدا فرزند زین العابدین ۱۴۱۷
مهدی بازقندی فرزند حسن ۱۴۲۱
سوسن باغبان فرزند کلوخ رضا ۱۴۲۴
کاظم باقرزاده فرزند حسین ۱۴۲۵
حمیدرضا باقری مشهور به حمید فرزند علی محمد ۱۴۲۷
علی باقری فرزند محمدابراهیم ۱۴۲۸
محمدرضا باقری فرزند محمد ۱۴۴۱
الهه باقری بجدنی فرزند محمدحسین ۱۴۴۲
سیدهاشم بحرالعلومی طباطبائی فرزند سیدعلی نقی ۱۴۴۵
علی بختیاری فرزند غلامحسین ۱۴۴۶
رقیه بخشی شمسی فرزند خدابخش ۱۴۴۸
سجاد بذرافشان مقدم فرزند مجتبی ۱۴۵۱
محمدرضا بذری فرزند عبدالعلی ۱۴۵۲
برات علی براتی فرزند رمضان علی ۱۴۵۴
زهرا براتی فرزند عبدالحسین ۱۴۵۵
محمد براتی نژاد فرزند حسین ۱۴۵۷
احسان براری فرزند نقی ۱۴۵۸
جواد برجسته فرزند عباس ۱۴۵۹
زهرا برومند فرزند حسین ۱۴۶۱
مجید برومند فرزند موسی ۱۴۶۲
معصومه برومند فرزند حسین ۱۴۶۴
مهدی برونوسی فرزند عبدالحسین ۱۴۶۵
محمدابراهیم بزرگوار فرزند حسن ۱۴۶۶
محمدجواد بصیری فرزند حسین ۱۴۶۸
غلامرضا بصیری پور فرزند محمد ۱۴۶۹
علی بلالی طرقی فرزند غلامرضا ۱۴۷۱
محمدجواد بلبلی فرزند حسن ۱۴۷۲
سعید بلوکی فرزند محمد ۱۴۷۴
ملیحه بلوکی فرزند علیرضا ۱۴۷۵
زهرا بمانی گلناابادی فرزند نوروزعلی ۱۴۷۶
جواد بناءرضوی فرزند مسعود ۱۴۷۷
مجتبی بنسبردی فرزند محمدابراهیم ۱۴۷۸
محمدرضا بنی اسدی فرزند غلامرضا ۱۴۷۹
سیداحسان بنی هاشمی فرزند سیدحسن ۱۴۸۱
محمدامین بهادری فرزند عبدالمحمد ۱۴۸۲
سجاد بهارلو فرزند احمدرضا ۱۴۸۴
مجتبی بهاروند فرزند حسنعلی ۱۴۸۵
علی بهجتی فرد فرزند عباسعلی ۱۴۸۶
هادی بهجتی فرد فرزند عباسعلی ۱۴۸۷
محمد بهرامی فر فرزند علیرضا ۱۴۸۸
معصومه بهرامی مقدم حصار فرزند نعمت اله ۱۴۸۹
حسن بهزاد فرزند جلیل ۱۴۹۱
بهناز بهزادیان راد فرزند حمیدرضا ۱۴۹۲
رضا بهمن پور فرزند غلامرضا ۱۴۹۶
محمدعلی بیاتی مشهور به مهندس فرزند اسداله ۱۴۹۸
مهدی بیارجمندی فرزند احمد ۱۴۹۹
حامد بیدل فرزند عابد ۱۵۱۱
جعفر بی نیاز فرزند غلامرضا ۱۵۱۲
مرتضی پارسی مود فرزند موسی ۱۵۱۴
حامد پاشائی فرزند محمدعلی ۱۵۱۷
محسن پاشائی فرزند محمدعلی ۱۵۱۸
محمد پاک جامه فرزند حسن ۱۵۱۹
علیرضا پاکدل فرزند احمد ۱۵۲۱
علی پاکدل کلاتی فرزند یوسفعلی ۱۵۲۲
بابک پاک نیاسفیدان فرزند محمدباقر ۱۵۲۵
حاجی محمد پائینی فرزند علی ۱۵۲۶
مصطفی پرسته فرزند رمضانعلی ۱۵۲۷
سهیل پروازی فرزند ابوالحسن ۱۵۲۹
سیدداود پروانه حسینی فرزند سیدمحمود ۱۵۴۱
مرتضی پژمان پور فرزند علی ۱۵۴۲
هادی پژوهش جهرمی فرزند غلامرضا ۱۵۴۴
حسین پژوهشگر فرزند حبیب اله ۱۵۴۵
محمدرضا پهلوان فرزند علی ۱۵۴۷
محمد پهلوان کاشی فرزند کاظم ۱۵۴۸
آیلین پورآزاد فرزند احد ۱۵۴۹
سامان پوررستمی شجاعی فرزند حسنعلی ۱۵۵۲
محمد پورفتح فرزند قربان ۱۵۵۶
علی پورقربان فرزند غلام عباس ۱۵۵۷
علی پورموسی فرزند مهدی ۱۵۵۸
سیدمصطفی پیش قدم فرزند سیدحسین ۱۵۶۱
مجتبی پیله چیان فرزند غلامعلی ۱۵۶۲
حسین تاجران فرزند علی اکبر ۱۵۶۴
حامد تاجی فرزند هاشم ۱۵۶۵
بریر تبریزیان فرزند حسن ۱۵۶۷
سحر تحرزی فرزند مهدی ۱۵۶۸
محسن ترکی فرزند رمضانعلی ۱۵۷۲
محمد تقدیسی اسفجیر فرزند علی رضا ۱۵۷۴
سیدعارف تقوی فرزند محمدرضا ۱۵۷۵
محمدتقی تقوی فرزند حسن ۱۵۷۶
ناهید تقوی فرزند حسینعلی ۱۵۷۷
الهه تقی آبادی فرزند حسین ۱۵۷۸
حسن تقی زاده فرزند جواد ۱۵۷۹
آرمین تقی زاده شارک فرزند حسن ۱۵۸۱
احمد تقی زاده مقدم فرزند حسینقلی ۱۵۸۲
فرشته تنهائی نوغابی فرزند عبدالله ۱۵۸۴
حمید توافقی فاروجی فرزند اسماعیل ۱۵۸۵
نرجس سادات توکلی افشار فرزند سیداحمد ۱۵۸۷
ایوب توکلیان فرزند بهروز ۱۵۸۸
رضا توکلی زاده فرزند جلیل ۱۵۸۹
رضا توکلی فر مشهور به مهندس توکلى فرزند غلامحسن ۱۵۹۱
هادی تیشه وردائم فرزند محمدحسین ۱۵۹۴
فاطمه تیموری فرزند بمانعلی ۱۵۹۵
مریم تیموری فرزند محمدرضا ۱۵۹۶
آسیه ثنائی زاهد فرزند اصغر ۱۵۹۸
محمد ثنائی فیض آبادی فرزند ابراهیم ۱۵۹۹
محمدهادی ثوابی فرزند جواد ۱۶۱۱
یعقوب جانباز فرزند رضا ۱۶۱۲
سعید جاوید فرزند حسین ۱۶۱۵
کریم جشنی فرزند عبدالرضا ۱۶۱۶
سیدمرتضی جعفرزاده فرزند سیدحسن ۱۶۱۷
علیرضا جعفری فرزند غلامرضا ۱۶۱۹
فاطمه جعفری فرسنگی فرزند احمد ۱۶۲۲
محمد جعفری نژاد فرزند علی محمد ۱۶۲۴
معصومه جلائی فرزند محمدعلی ۱۶۲۵
اسفندیار جلایری فرزند محمدحسن ۱۶۲۶
سیدسجاد جلینی فرزند سیدقاسم ۱۶۲۹
امین جمیلی دشت بیاض فرزند محمدعلی ۱۶۴۱
علی جنگی فرزند نادعلی ۱۶۴۴
مریم جهانگشته فرزند حسن ۱۶۴۶
سیدمهدی جوادی فرزند سیدتقی ۱۶۴۷
بهمن جولائی فرزند عبدالحمید ۱۶۴۸
ناهید چاچی فرزند ابراهیم ۱۶۵۴
حسین چزگی فرزند محمداسماعیل ۱۶۵۵
علی چشمی فرزند محمدحسین ۱۶۵۶
فاطمه چنارانی فرزند موسی ۱۶۵۷
محمدحسین حاجیان فرزند حسنعلی ۱۶۵۸
مریم حاجی بابائی فلاح فرزند عباس علی ۱۶۵۹
موسی الرضا حاجی بگلو مشهور به وحید خراسانى فرزند محمدرضا ۱۶۶۱
حسین حسامی مشهور به حسین حسامى فرزند منصور ۱۶۶۵
جواد حسن پور مشهور به جواد فرزند غلامحسین ۱۶۶۷
مرجان حسن پور فرزند محمد ۱۶۶۸
مهدی حسن زاده اصفهانی فرزند علی اصغر ۱۶۶۹
محمد حسنعلی زاده رودمعجنی فرزند عباس ۱۶۷۱
فرانک حسنی فرزند محمد ۱۶۷۴
پیمان حسین پورطوسی فرزند جواد ۱۶۷۶
زهرافرشته حسین زاده سلجوقی فرزند داریوش ۱۶۷۸
مجتبی حسین زاده کلاته فرزند کاظم ۱۶۷۹
سیدابوالفضل حسینی مشهور به فرهنگى فرزند سیدقاسم ۱۶۸۱
سیدزکریا حسینی فرزند سیداحمد ۱۶۸۴
سیدعبدالحسین حسینی مشهور به سید حسین فرزند ابوالحسن ۱۶۸۵
سیدمحمد حسینی فرزند سیدحسن ۱۶۸۶
محبوبه حسینی مشهور به حسینى دشت بیاض فرزند مسعود ۱۶۸۷
سیده صدیقه حسینی اصل فرزند سیدمحمد ۱۶۸۸
محمدابراهیم حسینیان فرزند غلام رضا ۱۶۸۹
سیدسعید حسینی تلمی مشهور به حسینى مازندرانى فرزند سیدعباس ۱۶۹۱
محمدهادی حسینی سرچشمه فرزند عباس ۱۶۹۲
جواد حسینی صابر فرزند علی اصغر ۱۶۹۴
سیدمحمد حسینی صالحی فرزند سیداسحق ۱۶۹۵
سیدعباس حسینی طیب فرزند سیدمیرزابابا ۱۶۹۶
رضا حسینی گیو فرزند ابوطالب ۱۶۹۷
الهام حسینی محراب فرزند محمد ۱۶۹۸
یگانه حشمتی فرزند بهرام ۱۷۱۱
ژیلا حصاری فرزند علی محمد ۱۷۱۲
محمد حصاری فرزند علی اصغر ۱۷۱۴
محدثه حقانی قنبرزاده فرزند غلامحسن ۱۷۱۵
سیدهاشم حکاک برنجی فرزند سیدابوالفضل ۱۷۱۷
مهدی حمیدی فرزند محمد ۱۷۲۲
امیر حیدرپورطرقی فرزند حسین ۱۷۲۴
محمد حیدری فرزند آقاخان ۱۷۲۶
مرضیه سادات حیدری فرزند سیدرضا ۱۷۲۷
مرضیه حیدری نسب فرزند محمدآقا ۱۷۴۱
سمانه خادم غائینی فرزند علی اکبر ۱۷۴۲
مهدیه خادم مشگانی فرزند علی ۱۷۴۴
براتعلی خاکپور فرزند محمد ۱۷۴۵
مهدی خاکشور فرزند علی اکبر ۱۷۴۶
محمد خاکی فرزند ابوالقاسم ۱۷۴۷
مسعود خانی مشهور به دکتر خانى فرزند علی اکبر ۱۷۴۸
امیرحسین خانیکی فرزند محمد ۱۷۴۹
زهرا خاوری فرزند علی ۱۷۵۱
مهدی خجسته رحیمی فرزند محمدرضا ۱۷۵۲
مجید خدادادی فرزند محمدعلی ۱۷۵۵
مهناز خدادادی مشهور به مهناز فرزند محمد ۱۷۵۶
سعیدرضا خداشناس فرزند عباسعلی ۱۷۵۷
مهدی خداشناس فرزند محمدحسن ۱۷۵۸
مجید خداوردی فرزند علی اصغر ۱۷۵۹
سعید خراسانی فرزند علی اکبر ۱۷۶۱
عفت خراسانی فرزند رمضان ۱۷۶۲
محمود خردمند فرزند غلامحسین ۱۷۶۴
محمدحسین خزائی فرزند محمدقربان ۱۷۶۸
دانیال خسروی فرزند فریدون ۱۷۶۹
مجتبی خسروی فرزند عیسی ۱۷۷۱
کاوه خسروی زاد فرزند عباس ۱۷۷۲
بابک خلیل زاده مقدم مشهور به دکتر بابک فرزند محمد ۱۷۷۶
زهرا خمانیان فرزند غلامرضا ۱۷۷۸
مهدی خندان فرزند علی ۱۷۷۹
حسینعلی خواجه فرزند احمدعلی ۱۷۸۱
ابراهیم خوش ظاهر فرزند علی محمد ۱۷۸۴
محمدمهدی خوش گفتار فرزند محمد ۱۷۸۵
هادی خیابانی فرزند محمدعلی ۱۷۸۷
محسن خیراندیش فرزند حسن ۱۷۸۸
وحید خیرخواه فرزند صفرعلی ۱۷۸۹
احمد خیری فرزند غلام عباس ۱۷۹۱
حامد دادگرنژاد فرزند هادی ۱۷۹۲
علی رضا داروغه فرزند عیدمحمد ۱۷۹۴
فرشته دانش مشهور به دکتر دانش فرزند منعم ۱۷۹۵
داوود دانش پژوه فرزند محمدرضا ۱۷۹۶
روح اله دانش پژوه فرزند حسین ۱۷۹۷
مجید داوری فرزند محمد ۱۷۹۹
هاشم دائمی فرزند محمدعلی ۱۸۱۱
مجید دبیریان فرزند برزو ۱۸۱۲
مسعود دری فرزند امیرحسین ۱۸۱۴
محمود دشتی فرزند موسی ۱۸۱۶
فرحناز دفاعی فرزند مهدی ۱۸۱۷
سهراب دهقان فرزند احمد ۱۸۲۱
زهرا دهقان بنادکی فرزند رضا ۱۸۲۴
محمدحسین دهقان نیری فرزند محمدعلی ۱۸۲۵
روح اله دهقانی فرزند رضا ۱۸۲۶
علیرضا دهقانی فرزند حیدر ۱۸۲۷
رضا دهنوئی فرزند مصیب ۱۸۲۸
محسن دوست کام فرزند محمود ۱۸۲۹
جواد دولابی فرزند محمدصادق ۱۸۴۱
اکبر دیسفانی فرزند محمد ۱۸۴۲
جواد ذبیحی راد فرزند محمدهادی ۱۸۴۵
فاطمه ذبیحی زوارم فرزند احمد ۱۸۴۶
حجت ذوالفقاری فرزند امیر ۱۸۴۷
جواد راه چمنی فرزند علیرضا ۱۸۴۹
سیدجلیل رجائی فرزند سیدجواد ۱۸۵۴
زهرا رجبی استاد فرزند محمدتقی ۱۸۵۶
فهیمه رحمانی فرزند غضنفر ۱۸۵۷
طاهره رحمانیان شریف آباد فرزند محمد ۱۸۵۸
فاطمه رحمتی فرزند امین اله ۱۸۵۹
هادی رحمتی مشهور به امیر فرزند غلامرضا ۱۸۶۱
الیاس رحیمی فرزند محمدرضا ۱۸۶۲
ساناز رحیمی فرزند حسین ۱۸۶۴
مهدی رحیمی فرزند محمدابراهیم ۱۸۶۵
رضا رحیمی نژاد فرزند هوشنگ ۱۸۶۶
حسین رستمی فرزند حسن ۱۸۶۷
محمد رستمی فرزند رستم ۱۸۶۸
محمدرضا رسولی فرزند حسین ۱۸۶۹
حسین رسولی فریمانی فرزند غلامعلی ۱۸۷۱
صادق رسولی نژاد فرزند اسکندر ۱۸۷۲
آذر رشیدی فرزند یوسف ۱۸۷۴
احسان رضازاده فرزند مصیب ۱۸۷۵
علی رضازاده همدانی فرزند محمدتقی ۱۸۷۶
علی رضائی فرزند غلامرضا ۱۸۷۷
محمدحسین رضائی فرزند حسن ۱۸۷۸
هیراد رضائیان فرزند محمدهادی ۱۸۷۹
حسن رضائی بحرآباد فرزند حسین ۱۸۸۱
احسان رضائی منش مشهور به رضایى منش فرزند محمد ۱۸۸۲
سیدجلیل رضوانی فرزند سیدجلال ۱۸۸۴
کمال رعنائی استاد فرزند محمدرضا ۱۸۸۵
ابراهیم رفیعی فرزند رجبعلی ۱۸۸۶
شهناز رمارم فرزند داود ۱۸۸۷
محمدامین رمرودی فرزند عباس ۱۸۸۹
مسعود رمضان زاده فرزند محمدرضا ۱۸۹۱
حمیدرضا رمضانی فرزند غلامحسین ۱۸۹۴
الهام رمضانی ازغندی فرزند احمد ۱۸۹۵
محمدجواد رنجبر فرزند علی اکبر ۱۸۹۶
وحید رهبر فرزند جمال الدین ۱۸۹۷
جمشید رهنماءعراقی فرزند حجت اله ۱۸۹۹
شاهین روستا فرزند جعفر ۱۹۱۴
جواد ریحانی فرزند نجفقلی ۱۹۱۵
سیدعلیرضا رئیس الساداتی مشهور به رئیسى فرزند سیدمحمدکاظم ۱۹۱۷
محسن زارعین فرزند حسین علی ۱۹۲۲
فرهاد زال فرزند جان علی ۱۹۲۴
حسین زاهدی فرزند محمدصادق ۱۹۲۵
یاسر زحمت کش حسن آبادی فرزند علی اکبر ۱۹۲۶
آرزو زحمت کش عنبرانی فرزند حسین ۱۹۲۷
سیدهادی زرقانی فرزند سیداحمد ۱۹۲۸
ایران زرقی فرزند حسن ۱۹۲۹
حسینعلی زرنگ فرزند صفرعلی ۱۹۴۱
محمدصادق زمان زاده دربان فرزند هاشم ۱۹۴۲
عباسعلی زمانیان فرزند رجبعلی ۱۹۴۴
مجتبی زمانیان وحیدی فرزند تقی ۱۹۴۵
حمیدرضا زنگنه بایگی فرزند علی اکبر ۱۹۴۸
ابوالفضل زنگنه نیازآبادی فرزند محمدتقی ۱۹۴۹
اکرم زهابی فرزند رمضانعلی ۱۹۵۱
اسماعیل زهانی فرزند رمضانعلی ۱۹۵۲
مرتضی زواریان فرزند احمد ۱۹۵۴
مجید زیدآبادی نژاد فرزند مهدیمهدی
میثم زیرک زاده فرزند یعقوب ۱۹۵۶
حمیدرضا سابقی فرزند هاشم ۱۹۵۷
سیدمهدی سادات فرزند محمدرضا ۱۹۵۹
محمد سادات فریزنی فرزند قاسم ۱۹۶۱
فاطمه ساعدی فرزند براتعلی ۱۹۶۲
جواد ساقی فرزند قربانعلی ۱۹۶۴
فرشته ساقی فرزند حیدرعلی ۱۹۶۵
حسین سالار فرزند محمدعلی ۱۹۶۶
مجید سالمیان فرزند جواد ۱۹۶۸
سیدمحمد سجادی عطار فرزند سیدرضا ۱۹۷۲
سیدناصر سرائی فرزند سیدمحسن ۱۹۷۵
جواد سعادت فر فرزند مهدی ۱۹۷۹
سمیرا سعادت نظر فرزند حسین ۱۹۸۱
محمد سعیدی مشهور به سعیدی نریمانى فرزند صفرعلی ۱۹۸۲
ابوالفضل سلطانی مشهور به (دوغ آبادی) فرزند فیروز ۱۹۸۴
احمد سلطانی فرزند محمود ۱۹۸۵
عباسعلی سلطانی فرزند غلامرضا ۱۹۸۶
حمید سلطانی فر فرزند حسین قره ۱۹۸۸
مهدی سلیمانی فرزند مسعود ۱۹۸۹
حمیده سلیمانی خیبری فرزند محمدحسن ۱۹۹۱
فاطمه سلیمی فرزند حسین ۱۹۹۲
ناصر سنڃولی مشهور به سنڃولى فرزند منصور ۱۹۹۴
عبدالحسن سنگینی فرزند محمدعیسی ۱۹۹۵
محمدهادی سوهان گر فرزند محمد ۱۹۹۶
ابوذر سیدموسوی فرزند سیدعباس ۲۱۱۲
سیدرضا سیدموسوی فرزند سیدیوسف ۲۱۱۴
سیدحسن سیدی فرزند محمد ۲۱۱۵
سیدرحمت اله سیدی نسب فرزند سیدعلی ۲۱۱۷
قربان سیفی کته شمشیری فرزند محمد ۲۱۱۸
پیروز سینی چی فرزند هادی ۲۱۱۹
عباس شاپوری مقدم فرزند رجبعلی ۲۱۲۱
حامد شاطرزاده یزدی فرزند محمدرضا ۲۱۲۲
عباس شاعری خیبری فرزند غلامعلی ۲۱۲۴
صادق شافع نیا فرزند محمد ۲۱۲۵
علیرضا شالڃیان رابع فرزند حسن ۲۱۲۶
نادره شاملومنتظرمقدم فرزند مهدی ۲۱۲۸
سیدابوالحسن شاه چراغی فرزند سیدرضا ۲۱۲۹
شاهرخ شاهرخی شیروان مشهور به شهردارشارخىشارخ شارخى فرزند مظفر ۲۱۴۱
محمد شاهسونی فرزند مهدی ۲۱۴۲
محمود شایسته پیغان فرزند علی ۲۱۴۶
حسین شایگان نژاد فرزند علی اکبر ۲۱۴۷
ناهید شایگان نیا فرزند علی ۲۱۴۸
مهدی شجاعی فرزند اسمعیل ۲۱۵۲
احسان شریعتی مشهور به احسان فرزند علیرضا ۲۱۵۴
راحله شعبانی فرزند غلامعلی ۲۱۵۸
سیدقاسم شفائی نژاد مشهور به شفائى فرزند سیدمحمدعلی ۲۱۵۹
حمزه شکریان زینی فرزند عقیل ۲۱۶۱
طاهره شکفته فرزند محمود ۲۱۶۲
سیما شکوری فرزند محمود ۲۱۶۴
فهیمه شهرزادنیا فرزند علی اکبراکبر
محمدنعیم شهلا فرزند نادر ۲۱۷۲
سیدمحسن شوشتری فرزند محمود ۲۱۷۵
حمیدرضا شیبانی نژاد فرزند خدانظر ۲۱۷۷
هادی شیرمحمدی مشهور به سرهنگ و مهندس فرزند غلامحسین ۲۱۸۲
ابراهیم شیعه زاده فرزند محمد ۲۱۸۴
سینا صابری مشهور به . فرزند مرتضی ۲۱۸۵
محمدرضا صابری فرزند محمدعلی ۲۱۸۶
نبی الله صابری فرزند حسن ۲۱۸۷
سعید صاحب فرزند محمود ۲۱۸۸
غلامحسین صاحبی فرزند غلامعلی ۲۱۸۹
محمد صاحبی فرزند غلامرضا ۲۱۹۱
مصطفی صادق نیا فرزند ولی الله ۲۱۹۴
رضا صادقی فرزند علی ۲۱۹۶
مصطفی صادقی فر فرزند محمد ۲۱۹۹
هلیا صارمی نیا فرزند امیر ۲۲۱۴
محمدرضا صالحی فرزند محمدعلی ۲۲۱۸
سیدمرتضی صالحی کلاته سادات فرزند سیدرضا ۲۲۱۹
ملیحه صباغ خراسانی فرزند محمود ۲۲۴۱
ایمان صباغیان فرزند محمدمهدی ۲۲۴۲
مسعود صبوری قناد فرزند محمود ۲۲۴۵
مهدی صبوری نوقابی فرزند رضا ۲۲۴۶
وحید صداقت مشهور به صداقت فرزند محمدرضا ۲۲۴۹
سیدعلیرضا صدیق الذاکرینی مشهور به سید على رضا فرزند میرصادق ۲۲۵۱
محمدجواد صدیق قنبری فرزند محسن ۲۲۵۲
مهدی صدیقی فرزند محمد ۲۲۵۴
محمود صفار فرزند حسینعلی ۲۲۵۶
سیدبهزاد صفارسجادی مشهور به سجادی فرزند سیدکمال ۲۲۵۷
محمدهادی صفامنش فرزند حسین ۲۲۵۸
محمدرضا صفری مشهور به ندارد فرزند صفر ۲۲۶۱
علیرضا صفری دولو فرزند عبدالوهاب ۲۲۶۲
حسین صلاحی بجستانی فرزند حبیب ۲۲۶۴
ماشاءاله صمدی فرزند رحمت اله ۲۲۶۵
بهادر صمدیان فرزند مسعود ۲۲۶۸
مهدی ضابطی اسنادآستانه فرزند کاظم ۲۲۶۹
امید ضرابی شاندیز فرزند رجبعلی ۲۲۷۲
حمید ضمیری جعفری فرزند محمدجعفر ۲۲۷۴
بی بی زهرا ضیائی فرزند محمدرضا ۲۲۷۵
سیدابوالقاسم ضیائی فرزند سیدمحمود ۲۲۷۶
الهه سادات ضیائیان آقابزرگی فرزند سیدمحمدکاظم ۲۲۷۸
آرش ضیائی هولاسو فرزند هوشنگ ۲۲۷۹
محسن طالبی فرزند علی اصغر ۲۲۸۱
عاطفه طاهری فرزند ناصر ۲۲۸۴
قاسم طاهری فرزند رمضان ۲۲۸۵
جواد طاهریان فرزند محمدرضا ۲۲۸۶
سیدرضا طبیب فرزند سیدبهاءالدین ۲۲۸۷
مجید طهوریان عسکری مشهور به مجید عسکری فرزند حمید ۲۲۸۹
جواد طیبی فرزند رجب علی ۲۲۹۱
علی اکبر طیبی فرزند عباسعلی ۲۲۹۲
سیمین ظریف منش فرزند حسینعلی ۲۲۹۴
امیر ظفرصلاح زاده فرزند رضا ۲۲۹۶
عباس ظفری شادینه فرزند حبیبحبیب
حمیده ظهوریان زکاتیان فرزند مهدی ۲۴۱۱
عادله عابدین پور فرزند ابوالقاسم ۲۴۱۲
علی عابدین پور فرزند ابوالقاسم ۲۴۱۴
امین عادل پور فرزند احمد ۲۴۱۶
حسن عارفی نیا فرزند علی محمد ۲۴۱۷
سارا عاشوری مشهور به سارا فرزند رضا ۲۴۱۸
غلامحسین عامری خیرآبادی فرزند غلامحسن ۲۴۱۹
رضا عامری کردیانی فرزند غلامحسین ۲۴۲۱
عباداله عبادی فرزند حبیب اله ۲۴۲۴
مجید عباس زاده فرزند غلامرضا ۲۴۲۵
حسین عباس زاده پهلوان مشهور به پهلوان فرزند محمود ۲۴۲۶
حمید عباسی مود فرزند علی اکبر ۲۴۲۸
رضا عبدالرضائی فرزند حسین ۲۴۲۹
ابوالقاسم عبداللهی فرزند محمد ۲۴۴۶
زهرا عربی کلات فرزند عربعلی ۲۴۴۸
محمدهادی عرفان فرزند محمدرضا ۲۴۴۹
مهدی عرفانیان فرزند هادی ۲۴۵۱
سحر عرفانیان نجیب فرزند هاشم ۲۴۵۲
حسین عزیزی فرزند نصراله ۲۴۵۴
زهرا عزیزی فرزند حسن ۲۴۵۵
احسان عسکری فرزند رمضانعلی ۲۴۵۶
حسین عسکری زاده فرزند رجبعلی ۲۴۵۷
علی رضا عصمت پرست فرزند قربانعلی ۲۴۵۸
ناصرحسین عطاردی فرزند محمد ۲۴۵۹
سینا عطائی فرزند سلیمان ۲۴۶۱
علی رضا عطائی فرزند محمد ۲۴۶۲
ابراهیم عظیمی فرزند اصغر ۲۴۶۴
مجتبی عظیمی فرزند مظفر ۲۴۶۵
مریم عظیمی فرد فرزند غلامرضا ۲۴۶۷
خدیجه علا فرزند غلامعلی ۲۴۶۸
سیدحسن علائی فرزند سیدهاشم ۲۴۶۹
امیر علماءخباز فرزند علی ۲۴۷۱
سیدرضا علمی حسینی مشهور به علمى فرزند سیدعباس ۲۴۷۴
علیرضا علویان فرزند محمود ۲۴۷۵
سیدحسین علوی مقدم مشهور به سید حسین علوی فرزند محمد ۲۴۷۶
سیدمهدی علوی نژاد فرزند سیدهاشم ۲۴۷۷
سیدهاشم علوی نژاد مشهور به مهندس علوی نژاد فرزند سیداصغر ۲۴۷۸
جعفر علی پور فرزند علیرضا ۲۴۸۱
رضا علیزاده فرزند امراله ۲۴۸۴
سیدابراهیم علی زاده مشهور به عارفى فرزند سیدحسن ۲۴۸۵
علی علیزاده فرزند محمد ۲۴۸۶
محمدصادق علی زاده فرزند محمدمهدی ۲۴۸۷
محمدجواد علیزاده کاسب مشهور به علیزاده فرزند حسین ۲۴۸۸
محمد علیمردانی مشهور به علیمردانى فرزند حسن ۲۴۹۱
امیر علی نیا فرزند محمد ۲۴۹۲
احمد عمارلو فرزند ابراهیم ۲۴۹۴
احسان عمرانی فرزند رمضانعلی ۲۴۹۵
زهرا عنابستانی فرزند محمد ۲۴۹۷
مصیب عنابستانی مشهور به مهندس عنابستانى فرزند غلامرضا ۲۴۹۸
سعید عنبرستانی فرزند حسن ۲۴۹۹
محمد عین القضاه مشهور به قاضى القضات فرزند علی اکبر ۲۵۱۱
مرضیه غفارزاده کلجاهی فرزند غفار ۲۵۱۲
محمد غفاری فرزند حسین ۲۵۱۴
حبیب رضا غفاریان شیرازی فرزند حسین ۲۵۱۵
ابوالفضل غفاریان کنده شکن فرزند ناصر ۲۵۱۶
وحید غفوری فرزند غفور ۲۵۱۷
سیدجواد غفوریان حیدری فرزند سیدعبدالحمید ۲۵۱۸
هوشنگ غلام زاده مشهور به صالح فرزند اسحق ۲۵۱۹
سیده حوا غلامی فرزند سیدرضا ۲۵۲۲
مهدی غلامی فرزند علی ۲۵۲۴
ملیحه غلامی قازقان فرزند غلامرضا ۲۵۲۶
امیر غلامی نقندر فرزند موسی ۲۵۲۷
محمدحسین غیاثی مقدم فرزند محمدرضا ۲۵۲۸
حمیده فاخری فرزند سیدعلی اصغر ۲۵۲۹
رقیه فاضل فرزند قنبرعلی ۲۵۴۱
محمدحسن فاضل کاریزمه فرزند محمدجواد ۲۵۴۲
ابوالفضل فاضلی حق پناه فرزند علی رضا ۲۵۴۵
محمدتقی فخریان فرزند غلامرضا ۲۵۴۷
حسین فدائی فرزند عزیزاله ۲۵۴۸
شیدا فدائی پاشی فرزند رمضانعلی ۲۵۴۹
امیرصالح فدائی پور فرزند غلامرضا ۲۵۵۱
احمد فدوی فرزند غلامرضا ۲۵۵۲
میثم فراست فرزند فریدون ۲۵۵۴
مجید فرتاش فرزند عباس ۲۵۵۶
سیدمجید فرجامی فرزند سیداسمعیل ۲۵۵۷
احسان فرحبخش فریمان فرزند محمدعلی ۲۵۵۸
عصمت فرخنده فرزند ابراهیم ۲۵۵۹
مصطفی فرخنده مشهور به . فرزند ابراهیم ۲۵۶۱
ابوالفضل فرد فرزند علی ۲۵۶۲
علی فرزانه بجستانی فرزند محمد ۲۵۶۴
محسن فرزانه کاخکی فرزند ذبیح اله ۲۵۶۵
مجید فرهمند فرزند اله وردی ۲۵۶۹
ایمان فرهمندی فرزند محمدصادق ۲۵۷۱
زهرا فرهنگی فرزند حسن ۲۵۷۲
احمد فصیحیان فرزند محمدکلوخی ۲۵۷۴
عبداله فکورچوکانلوئی مشهور به مهندس فرزند موسی ۲۵۷۵
مصطفی فلکی فرزند رمضانعلی ۲۵۷۶
فهیمه فهیمی تروسکی فرزند کریم ۲۵۷۸
علی رضا فیاض آق کاریز مشهور به فیاضى فرزند عبداله ۲۵۷۹
محمدعلی فیروزی شیخ حسن فرزند ایوب ۲۵۸۲
رمضان علی فیضی فرزند محمدرضا ۲۵۸۵
سیدمعین قاآنی ابوسعیدی فرزند سیدمحمدعلی ۲۵۸۶
سعید قادری فرزند محمدحسن ۲۵۸۸
علی قادری فرزند اسماعیل ۲۵۸۹
علی رضا قادری فرزند نوروزعلی ۲۵۹۱
هادی قاسم پور فرزند باباجان ۲۵۹۲
احسان قاسم زاده کامه علیا فرزند حسین ۲۵۹۴
احمد قاسم زاده نیشابوری فرزند محمدکاظم ۲۵۹۵
اعظم قاسمی مشهور به دکتر قاسمى فرزند مرتضی ۲۵۹۶
سیدحسن قاسمی پیوندکهنه فرزند سیدمقصود ۲۵۹۷
محمد قاسمی نسب فرزند احمد ۲۵۹۸
حمید قاسمی هنری فرزند قاسم ۲۵۹۹
فرزانه قدری فرزند حسین ۲۶۱۲
حسن قدیری طرقی مشهور به طرقی فرزند محمد ۲۶۱۴
محسن قدیمی باقرآباد فرزند هادی ۲۶۱۵
محمود قراول فرزند براتعلی ۲۶۱۷
محمدامین قربان بیگی مشهور به امین فرزند محمدرضا ۲۶۱۹
محمد قربان زاده کلاتی فرزند رضا ۲۶۲۲
امین قربان نیا فرزند ابوالقاسم ۲۶۲۴
نرگس قربانی مقدم فرزند قربانعلی ۲۶۲۵
مجتبی قره باغی فرزند محمد ۲۶۲۶
امیر قره گوزلوئی فرزند حبیب اله ۲۶۲۷
مریم سادات قریشی تبریزی فرزند جلیل ۲۶۲۹
امیرحسن قشقائی فرزند ابوالفضل ۲۶۴۱
ایمان قفقازی فرزند حسین ۲۶۴۲
فرزانه قلندرآبادی فرزند علی اصغر ۲۶۴۴
محمدرضا قلندرشریف مشهور به مهندس قلندر فرزند علی اکبر ۲۶۴۵
علی قنبری سینی فرزند حسن ۲۶۴۶
محسن قهرمانی فرزند محمد ۲۶۴۷
منصور قیاسی فرزند حبیب اله ۲۶۴۸
سیدمحمد کاظمی فرزند سیدعباس ۲۶۴۹
عباس کاظمی فرزند احمد ۲۶۵۱
حسن کامرانی فر فرزند کاظم ۲۶۵۲
مرتضی کامل نواب مشهور به نواب فرزند هاشم ۲۶۵۵
راهله کامل هدایت آباد فرزند علی اصغر ۲۶۵۶
سیدهاشم کامیاب فرزند سیدمحمد ۲۶۵۷
جواد کبیری فرزند ابوالقاسم ۲۶۵۸
جعفر کبیری سرمزده فرزند محمد ۲۶۵۹
مهدی کدخدا فرزند زین العابدین ۲۶۶۱
احمدرضا کرامتی فرزند علی ۲۶۶۴
محمدعلی کربلائی هرفته فرزند علی ۲۶۶۵
حسن کریم دادی فرزند علی ۲۶۶۷
بتول کریمی فرزند رضا ۲۶۶۸
حسین کریمی فرزند ولی اله ۲۶۶۹
رسول کریمی فرزند محمود ۲۶۷۱
علی کریمی فرزند حسین ۲۶۷۲
علی کریمی فرزند عزیزاله ۲۶۷۴
مهدی کریمی فرزند محمد ۲۶۷۵
امیراحسان کریمی یزدی فرزند محمد ۲۶۷۶
مجید کریمی عبدل آبادی فرزند عبدالرضا ۲۶۷۷
محمدجواد کسائی نائینی فرزند اسماعیل ۲۶۷۸
عباس کسمائی فرزند محمدحسین ۲۶۷۹
سیدکمال کشیک نویس رضوی مشهور به سید فرزند سیدعلی ۲۶۸۲
حمید کفش کنان فرزند باقر ۲۶۸۴
الهه کفشی تقی آبادی فرزند علی ۲۶۸۵
سمانه کمال فرزند محمدکاظم ۲۶۸۷
سیدجواد کمالی فرزند میرمحمدحنیفه ۲۶۸۸
روح اله کمالی ثانی فرزند براتعلی ۲۶۸۹
حسین کمیلی فرزند غلامرضا ۲۶۹۱
قاسم کهندل فرزند علی اکبر ۲۶۹۲
آرزو کهندل کوشکی فرزند غلامحسین ۲۶۹۴
امیرحسین کوثری فرزند سعید ۲۶۹۵
مریم کوره پز فرزند ماشاءاله ۲۶۹۶
سیدمحمد کوشش فرزند سیدعلی ۲۶۹۷
رضا کوشکی فرزند حسین ۲۶۹۸
مهدی کوکبی فرزند محمد ۲۶۹۹
آرزو کوهزاد فرزند رشاد ۲۷۱۱
محسن کوهی فرزند اسماعیل ۲۷۱۲
جواد کیانی مشهور به جاوید کیانى فرزند حشمت اله ۲۷۱۴
ابوالقاسم کیخا فرزند علیرضا ۲۷۱۵
وحید کیهانی راد مشهور به کیهانى فرزند عباس ۲۷۱۶
علیرضا گلبوی داغداری فرزند صمد ۲۷۲۱
علی گلستانی فرزند عباس ۲۷۲۲
مهدی گلی فرزند محمدباقر ۲۷۲۵
جواد گندمی ویرانی فرزند محمود ۲۷۲۷
مهدی گودرزی قوچان فرزند براتعلی ۲۷۲۸
محمدحسین گوهری فر مشهور به گوهری فر فرزند محمدرضا ۲۷۲۹
محمدصادق لزگی فرزند موسی ۲۷۴۴
هادی لکزی فرزند علی اکبر ۲۷۴۷
محمد مألوف فرزند غلامحسین ۲۷۴۹
میترا مؤذن نژاد فرزند حسن ۲۷۵۲
امیر مؤذنیان مشهور به امیرخان فرزند سعید ۲۷۵۴
امیر مؤمن فرزند محمدحسن ۲۷۵۵
غلامرضا مؤمن فرزند نصراله ۲۷۵۶
احمد ماهی جاغرق مشهور به ماهیان فرزند عباسعلی ۲۷۵۸
سیدامین متقی فرزند سیدمحمود ۲۷۶۲
حسین متقیان فرزند محمدعلی ۲۷۶۴
محمود متولی حبیبی فرزند ذبیح اله ۲۷۶۵
سیدحسین مجتبوی فرزند سیدحسن ۲۷۶۶
سیدعلی محدث مشهور به محدث فرزند سیدمحمد ۲۷۶۷
حمیدرضا محروقی فرزند مرتضی ۲۷۶۸
امیرحسین محسنین فرزند محمدرضا ۲۷۶۹
صادق محصل بیرجندی فرزند مهران ۲۷۷۱
راحله محمدپور فرزند محمد ۲۷۷۴
مهدی محمدپور فرزند محسن ۲۷۷۵
مهناز محمدپور فرزند غلامحسین ۲۷۷۶
سیدعماد محمدزاده فرزند سیدرسول ۲۷۷۸
علی محمدزاده مشهور به مهرداد فرساد فرزند محمدحسین ۲۷۷۹
جمال محمدزاده درودی فرزند عباس ۲۷۸۱
احمد محمدی فرزند جان محمد ۲۷۸۲
حمیدرضا محمدی فرزند ابوالقاسم ۲۷۸۴
غلامرضا محمدی فرزند علی ۲۷۸۵
فائزه محمدی فرزند عباسعلی ۲۷۸۶
محمد محمدی فرزند یحیی ۲۷۸۷
محمدجواد محمدی فرزند عبداله ۲۷۸۸
معین محمدی فرزند محمد ۲۷۸۹
محسن محمدیان دلوئی فرزند حسین ۲۷۹۱
هادی محمدیان دلوئی فرزند حسین ۲۷۹۲
غلامرضا محمدیان گل شیخی فرزند علی اصغر ۲۷۹۴
مهدی محمدی جلالی فرزند محمدرضا ۲۷۹۵
جواد محمدی دولت آباد فرزند ابراهیم ۲۷۹۶
وحید محمدی کاظم زاده فرزند علی ۲۷۹۷
علی محمودی مشهور به محمودی فردوس فرزند احمد ۲۷۹۹
محمدرضا محمودی فرزند مصطفی ۲۸۱۱
سجاد محمودی خواه فرزند غلامرضا ۲۸۱۲
علی اصغر مختارزاده مشهور به على مختارزاده فرزند صفدر ۲۸۱۴
فاطمه مختارزاده یزدی فرزند جواد ۲۸۱۵
محمد مختاری فرزند قربانعلی ۲۸۱۷
ابوالقاسم مداح فرزند نبی اله ۲۸۱۸
علی مداح فرزند محمدحسین ۲۸۱۹
حسین مددی رخنه فرزند جواد ۲۸۲۱
سیدایمان مدیرخازنی فرزند سیدعباس ۲۸۲۴
سیده سمانه مدیرخازنی مشهور به . فرزند سیدعباس ۲۸۲۵
علی مراتی دالنجان مشهور به علیرضا مراتى فرزند ابراهیم رضا ۲۸۲۷
حسین مرادی فرزند هدایت اله ۲۸۲۹
عباس مرادی مشهور به مرادی فریمان فرزند غلامرضا ۲۸۴۱
سیدسعید مرواریدی لوشابی فرزند حسینعلی ۲۸۴۲
حمید مروی نساج فرزند حسین ۲۸۴۴
حسین مزاری مقدم فرزند علی اصغر ۲۸۴۵
جواد مزجردی فرزند محمدرضا ۲۸۴۶
حسین مسلمان فرزند محمدعلی ۲۸۴۹
علیرضا مسلمی فرزند سهراب ۲۸۵۱
مجید مشتاق عشق فرزند رسول ۲۸۵۲
حمید مشتاقی عباس پور فرزند محمدعلی ۲۸۵۴
احمد مشمول فرزند رضا ۲۸۵۵
ناصر مشهدی زاده فرزند محمدعلی ۲۸۵۶
مرتضی مصدقی نقندر فرزند حسین ۲۸۵۷
سمانه مظفری فرزند مسلم ۲۸۵۸
بی بی زهرا مظلوم فرزند سیدعبداله ۲۸۶۱
سیدمصطفی مظلومان فرزند سیدعباس ۲۸۶۲
کاظم معتمدی فر فرزند محمد ۲۸۶۶
مسعود معتمدی یگانه فرزند حسین ۲۸۶۷
سعید معتمدی نسب فرزند علیرضا ۲۸۶۸
حسین مقدس چشمه علی فرزند مهدی ۲۸۷۴
حسین مقدسی فرزند محمود ۲۸۷۵
محمود مقدم درافشانی فرزند محمد ۲۸۷۷
سیدسعید مقدم زاده مشهور به مقدم فرزند سیدمحمدرضا ۲۸۷۸
مهدی مقصودی فرزند علیرضا ۲۸۷۹
محمد مقضی فرزند حسین ۲۸۸۱
حسن مکاری فرزند محمد ۲۸۸۲
حسین ملک خواهی فرزند حسنعلی ۲۸۸۴
انیس ملک زاده فرزند محمدتقی ۲۸۸۵
زهرا ملکی راد فرزند محمدصادق ۲۸۸۶
امیرحسین منشادی فرزند محمدرضا ۲۸۸۷
صادق منصورآبادی فرزند محمدرضا ۲۸۸۹
حسن منصوریان مشهور به حسن منصوریان فرزند ابراهیم ۲۸۹۱
مهدی منصوری بیدکانی فرزند بهروز ۲۸۹۲
احمد منصوری ماتک مشهور به گیلانى فرزند محمد ۲۸۹۴
فهیمه منصوری مجومرد فرزند احمد ۲۸۹۵
محمدامین منظم اقبالی فرزند علی ۲۸۹۶
حمید مهدوی پناه فرزند علی اصغر ۲۸۹۷
وحید مهدی نژادقزوینی مشهور به عادل فرزند هادی ۲۸۹۹
محمدهادی مهدی نیا فرزند مهدی ۲۹۱۱
محمدامین مهرام فرزند بهروز ۲۹۱۲
مرتضی مهرپور مشهور به سینا فرزند حسن ۲۹۱۵
یونس مهرپویا فرزند محمود ۲۹۱۶
حسن موحدیان فرزند صفر ۲۹۱۸
سجاد موحدی شکیب فرزند جواد ۲۹۱۹
خلیل موحدی محصل طوس فرزند محمد ۲۹۲۱
سیدعارف موسوی فرزند سیدحسن ۲۹۲۴
سیماسادات موسوی فرزند سیدعلی اکبر ۲۹۲۵
سیدمحمود موسوی عبس آباد مشهور به موسوی فرزند سیدمحمدباقر ۲۹۲۶
حسن میامی مشهور به میامى فرزند علی ۲۹۲۷
صمد میر مشهور به ندارد فرزند ابراهیم ۲۹۲۸
سیدمهدی میرانوری مشهور به انوری فرزند سیدحسین ۲۹۲۹
احسان میرزاقیطاقی مشهور به قیطاقى فرزند موسی الرضا ۲۹۴۲
فهیمه میرزائی فرزند محمدرضا ۲۹۴۴
محمد میرزائی فرزند احمد ۲۹۴۵
سعید میرمصعبی فرزند علی ۲۹۴۶
مریم میرویسی فرزند حسن ۲۹۴۷
مهدی نارنجی فرزند رمضانعلی ۲۹۴۸
مهدی ناصحی فرزند محمدهادی ۲۹۵۱
محسن ناصری پوریزدی مشهور به محسن ناصری پور فرزند عبدالرضا ۲۹۵۲
سپیده ناصری حصار فرزند حبیب ۲۹۵۴
رضا ناظران فرزند محمود ۲۹۵۵
رضا نبوی مشهور به سرهنگ نبئى فرزند عباس ۲۹۵۸
وجیهه نبی فرزند فریدون ۲۹۵۹
مهدی نجاتی فرزند محمدعلی ۲۹۶۱
علی نجارزاده فرزند محمدحسن ۲۹۶۴
علی نجاریان کرمانی فرزند احمد ۲۹۶۵
رسول نجف پور فرزند علی ۲۹۶۶
سیدمهدی نجف زاده فرزند جلال ۲۹۶۷
فرزانه نجفی فرزند ابوالفضل ۲۹۶۸
علی نجفی سعادت آبادی فرزند رمضان ۲۹۶۹
احمد نجیب راد فرزند غلامحسن ۲۹۷۱
علیرضا نجیب زاده فرزند حسین ۲۹۷۲
علی اصغر نخعی راد فرزند ماشاءاله ۲۹۷۴
مسعود نخعی نژاد فرزند علی ۲۹۷۵
مسعود نداف فرزند محمد ۲۹۷۶
مهدی ندافی فرزند محمدحسین ۲۹۷۷
مجید نژادحسین فرزند محمدحسین ۲۹۷۹
محمد نژادحسین فرزند برات اله ۲۹۸۱
داریوش نصیری مشهور به فرزند علی اصغر ۲۹۸۲
جواد نظافت فریزی فرزند قاسم ۲۹۸۵
محمدهانی نظافت یزدی فرزند مهدی ۲۹۸۶
مرتضی نظرنژاد مشهور به بابانظر فرزند محمدحسن ۲۹۸۷
عباسعلی نعمتی فرزند نعیم ۲۹۸۸
علی نعمتی فرزند امان اله ۲۹۸۹
حمیدرضا نورانی فرزند غلامحسین ۲۹۹۱
خدیجه نورانی فرزند رمضانعلی ۲۹۹۲
محمد نورمحمدی مشهور به مهندس نورمحمدی فرزند مهدی ۲۹۹۶
علی اصغر نوروزی فرزند غلامحسین ۲۹۹۷
محمدرضا نوروزی فرزند محرمعلی ۲۹۹۸
حمیدرضا نوروزی فخرداود فرزند حسین ۴۱۱۲
داود نوری فرزند روح اله ۴۱۱۵
محسن نوکندی فرزند حسین ۴۱۱۷
حامد نیتی فرزند علی ۴۱۱۸
احمد نیرومند فرزند محمود ۴۱۱۹
علی اکبر نیکدل فاز فرزند علی اصغر ۴۱۲۴
مهدی نیک نام فرزند غلامرضا ۴۱۲۵
مجید هادوی فرزند ولی اله ۴۱۲۶
سیدآرمین هاشمی نسب فرزند سیدآیت اله ۴۱۲۷
علی هروی فرزند احمد ۴۱۲۹
محمدرضا هزاره فرزند اصغر ۴۱۴۱
امیر هودانلو فرزند صفرعلی ۴۱۴۴
محبوبه هوشیارگلشن فرزند علی اکبر ۴۱۴۵
سیدعلیرضا واعظ موسوی فرزند سیدمهدی ۴۱۴۶
مهدی واله فرزند حشمت اله ۴۱۴۷
محمدحسن وجدی فرزند حسین ۴۱۴۸
محمدحسین ودیعی فرزند زین العابدین ۴۱۴۹
فاطمه ورزنده کامه علیا فرزند احمد ۴۱۵۱
سیدابوالقاسم وزیری فرزند سیدمحمود ۴۱۵۲
سیدایمان وصال فرزند سیدمحمد ۴۱۵۴
فخرالدین وطن دوست فرزند محمد ۴۱۵۵
یاسر وطنی مشهور به پارچه باف فرزند محمد ۴۱۵۶
جلیل یاوری فرزند یداله ۴۱۵۸
عبداله یزدان بخش فرزند محمدعلی ۴۱۶۱
میلاد یزدان پرست فرزند مهدی ۴۱۶۲
حجت یزدانی فرزند غلامحسین ۴۱۶۴
شیخ رضا یزدانی فرزند علی ۴۱۶۵
علیرضا یگانه فرزند کاظم ۴۱۶۷
محمدجواد یوسفی فرزند علی اکبر ۴۱۶۹
نسرین یوسفی عارفی فرزند حسن ۴۱۷۱

ضمنا برای مشاهده کلیه لیست های انتخاباتی شورای شهر مشهد، بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

نمودارهای تحلیلی:

مدیران محترمی که مایلیند صفحه اختصاصی آنان در این وب سایت طراحی گردد، می توانند با ارسال پیام در واتساپ به شماره ۰۹۱۵۰۷۰۷۶۷۸ با ما ارتباط برقرار نمایند.

۴.۶/۵ - (۱۹ امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

رسانه شهر

متخصص مدیریت شهری

نوشته های مشابه

‫۶ دیدگاه ها

  1. نمیدونم این همه خادم به وطن داریم چرا هیچ پیشرفتی نداریم.به نظر من کسی که با وعده های الکی میاد مسئول میشه نونی که سر سفره اش میبره از گوشت سگ نجس تره

  2. خائن کسی هست که بدون تحقیق و شناخت به کاندیدها رای میدهد و تبلیغ میکند
    انشاالله خداوند به بعضی ها یک جو عقل بدهد که با چشم باز پای صندوق رای بروند تا مدیون میلیونها نفر نشوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار شهر خود را نقد کنید. در صفحه مربوطه و در بخش دیدگاه، نقاط قوت و ضعف شهردار شهر خود را با بیان مشخصات کامل بیان کنید.

3- لطفا برای ارتباط با قبل از تماس تلفنی از پیام رسان های ایتا یا سروش استفاده نمایید تا مستندات و تصاویر ارسالی شما قابلیت بررسی را داشته باشد.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق