لیست ها و ائتلاف های شورای شهر مشهد- خرداد 1400

تشکیل لیست توسط کاندیداها خصوصا در شهرهای بزرگ، به یک رویه غالب تبدیل شده است. برخی لیست ها رنگ و بوی احزاب سیاسی را دارد و برخی نیز جمعی از متخصصین یا جمعی از افرادی هست که هدفی واحد را دارند. در این صفحه، سعی نموده ایم تمام لیست ها و ائتلاف های انتخاباتی تشکیل … ادامه خواندن لیست ها و ائتلاف های شورای شهر مشهد- خرداد 1400