کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها به صورت کاربردی

فهرست

با یک سرچ ساده در اینترنت، مطالب متعددی را در خصوص ماده ۱۰۰ خواهید یافت که عمدتا درخصوص متن این قانون و تباصر آن می باشد.
در این متن سعی بر آن داریم تا با بیان ساده و کاملا کاربردی به تشریح این کمیسیون آن بپردازیم.به نحوی که بتواند به عنوان نسخه ای کاربردی راهگشای مدیران شهری وشهروندان باشد.
لازم به ذکر است توجه به روند اصلاحی ماده ۱۰۰ قانونی در مجلس شورای اسلامی، به محض اصلاح قانون، این متن نیز به روز رسانی خواهد شد.

۱- مفاهیم

در قانون ماده ۱۰۰ از کلمات و اصطلاحاتی استفاده شده است که شاید بعضا تکراری و قابل فهم به نظر برسد ولی در عمل ،دلیل بروز اختلافات شدید و نارضایتی ذی نفعان می باشد ، پس بهتر است برای ورود به موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰، ابتدا مفاهیم و واژگان تعریف شود تا در فهم قانون تفسیر به رای نشود..

۱-۱- مالک

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد مصوب 1310/10/26 با اصلاحیه های بعدی
دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.
از لحاظ حقوقی، بیش از ۱۹ نوع مالکیت در کشور وجود دارد.
مالک شخص حقیقی، مالک شخص حقوقی، مالک نهاد غیردولتی، مجهول المالک، مالک شرکت، و …

۲-۱- محدوده شهر 

محدوده شهر یک حوزه جغرافیایی است که به منظور ارائه خدمات شهرداری به شهروندان در طرح جامع تصویب می شود . در گذشته (که طرح جامع و یا هادی شهری وجود نداشته است) شهرها به استناد قوانین و تقسیمات کشوری، محدوده و حریم خود را داشته اند. 
بعضی از وظایف شهرداری در محدوده شهر و بعضی در حریم شهر الزامی است.
به طور مثال کلیه ساکنین شهر مکلف به پرداخت عوارض نوسازی هستند اما در حریم شهر این تکلیف بر دوش آنها نیست.
در محدوده شهر مسئولیت تفکیک و صدور پروانه و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ با شهرداری است.

۳-۱- حریم شهر 

حریم شهری قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که امکان دارد چند برابر شود و از لحاظ نظارتی در اختیار شهرداری است.
در حریم شهر، صدور پروانه و تفکیک، حتما باید با اجازه اداره جهاد کشاورزی باشد. 
جهاد کشاورزی به استناد تبصره ۱ ماده قانون حفظ اراضی باغات مصوب ۱۳۷۶، اصلاحات بعدی، مرجع تغییر و یا تشخیص کاربری است. 
در حریم شهر، شهرداری مسئول نظارت و کنترل ساختمان است اما از تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ به موجب قانون تعاریف محدوده کلیه صدور پروانه و کنترل و نظارت روستاهایی که در حریم قرار دارند در اختیار بخشداری و دهداری و مرجع شکایات کمیسیون ماده۹۹ است که در فرمانداری تشکیل می شود. 

۴-۱- پروانه ساختمان ( مجوز ساخت وساز)

شورای عالی اداری به منظور یکنواخت کردن شناسنامه ساختمان و ایجاد وحدت رویه، در تاریخ 1371/8/13 الزاماتی را برای شهرداری تصویب کرده است. به جای کلمه پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمانی، شورای عالی اداری تصویب کرد که این سه واژه در دل شناسنامه ساختمانی تصویب شوند و شهرداریها مکلف به تهیه شناسنامه ساختمانی شدند.
چند برگ ابتدایی شناسنامه ساختمانی صدور پروانه ساختمانی است
 دو برگ بعد از صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلافی است
دو برگ آخر شناسنامه ساختمانی مربوط به گواهی ساختمان است
از تاریخ ۱۳۷۱/۱۱/۱ شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی شده و هرگونه دخل و تصرف در این سند جرم محسوب می شود و شهرداری و کلیه ارگانهای دولتی مکلف هستند که از شناسنامه ساختمانی به عنوان سند استفاده کنند. 

۵-۱- موضوعات ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰

 کمیسیون ماده ۱۰۰ برای سه مسئله مهم رای صادر می کند که عبارتند از:
 اقدام عمرانی، تفکیک و ساختمان

۱-۵-۱ اقدام عمرانی

اقدام عمرانی به صورت مدون در در هیچ قانونی تعریف نشده است بنابراین باید از قوانین مختلف برداشت خود را داشته باشیم.
تبصره ۲ ماده قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ با اصلاحات بعدی
منظور از عمران احداث ساختمان و ایجاد باغ میوه یا چای یا قلمستان و انجام عملیات زراعی است.
بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۴۴/۴/۱۱ با اصلاحات بعدی
تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی – خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر
 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴
ماده۱- منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری – که از این پس قانون نامیده می شود. عمومات یاد شده در ماده ۱۴۱ قانون مدنی ومقررات بعدی در باب احیا و عمران زمین ها است. عملیات از قبیل شخص غیر مسبوق به أحیاء تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی شود.
هرگونه عملیاتی که منجر به نصب ادوات و ابزار شود، اقدام عمرانی است که باید برای آن مجوز دریافت شود. 

۲-۵-۱ تفکیک

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ۱۳۹۵/۸/۱۲
ماده۲- تفکیک، افراز، تقسیم و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کوچکتر از حدنصاب های فنی و اقتصادی ممنوع است. 
تفکیک در عرف و محاوره عمومی به معنای تقسیم کردن است اما از لحاظ شهرسازی، اگر ضوابط شهرسازی بر روی زمینی اعمال شود به آن تفکیک گفته می شود. 

تفکیک ۳ شاخصه دارد: 

 • باید معابر ملک مشخص شود. 
 • ضوابط حداقل متراژ مساحت تفکیک قید شده باشد. 
 • براساس نقشه مستطیل یا مربع تقسیم شود. 

برای تفکیک حتما باید از خدمات مهندسین شهرساز عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده نمایید، برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با شماره ۰۹۱۵۰۷۰۷۶۷۸ در واتساپ در ارتباط باشید

۳-۵-۱ ساختمان

تعاریف اوراق ممیزی املاک، ترتیب ممیزی املاک، وزارت کشور، ۱۳۷۶: 
هرگونه نصب ادوات فلزی و مصنوعی، ایجاد پلها، دیوارها و هرگونه سازهای که ثابت باشد و در آن انسان بتواند سکونت یا تجارت کند یا انبار داشته باشد و یا محل نگهداری حیوانات باشد، ساختمان گفته میشود.
پس هرگونه اقدام عمرانی و تفکیک و ساخت وساز بر روی زمین نیاز به دریافت مجوز یا شناسنامه ساختمانی دارد. 

۶-۱- اصول شهرسازی 

به استناد ماده ۷ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، کلیه شهرداری ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند ضوابط شهرسازی را در هنگام ساخت وساز رعایت کنند.
ضوابط شهرسازی در هر شهر با شهر دیگر ممکن است متفاوت باشد. 

۷-۱- مقررات ملی ساختمان 

لازمه احداث بنا، رعایت مقررات ملی ساختمان است. 
مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه ها و کنترل و اجرای آنها، مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهد. 

ماده۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ 
شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف هستند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند. 
رعایت موارد فنی در مقررات ملی ساختمان، هم برعهده مجری، هم مالک و هم شهرداری به عنوان دستگاه نظارتی است و مختص یک شخص یا فرد نیست. 

۸-۱- مهندس ناظر

هر ساختمانی با توجه به تعداد طبقات باید یک یا چند مهندس ناظر داشته باشد.
مهندس ناظر شناسنامه ساختمانی را از شهرداری دریافت و خود را به عنوان مهندس ساختمان معرفی کرده و شروع ساختمان را به استحضار شهرداری می رساند. 
مهندس ناظر باید در چند مرحله به شهرداری گزارش بدهد. از جمله: 

 • فوندانسیون 
 • پیکنی
 •  عدم خلافی 
 • پایان ساختمان 

وظیفه نظارت عالیه ساخت وساز در کشور تعیین ضوابط آن برعهده وزارت راه و شهرسازی است. شهرداری حق ندارد بدون تأیید مهندس ناظر پایان کار صادر کند.
 اگر ساختمانی بدون تأیید مهندس ناظر یا بدون استحکام بنا ساخته شده باشد، حتی در صورت صدور جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ حق صدور پایان کار ندارد. 
لازمه صدور پایان کار ایمن بودن ساختمان و رعایت آیین نامه ایمنی ۲۸۰۰ است.
در شهرداریها حدود ۳۱ آیین نامه ایمنی وجود دارد که مهمترین آنها آیین نامه ۲۸۰۰ است. 
در صورت تخلف مهندس ناظر، شهرداری وی را به شورای انتظامی معرفی کرده و شورای انتظامی برابر مقررات با وی برخورد می کند. 

۹-۱- اصول بهداشتی 

اصول بهداشتی جزء مواردی است که در آراء دیوان، مغفول واقع شده است. 
اگر در ساختمانی اصول بهداشتی (شامل نورکافی، لوله تعبیه فاضلاب، نورگیر مستقیم و غیره) رعایت نشود باید برای آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ دستور قلع داده شود. 
اصول بهداشتی از اصول فنی و شهرسازی دارای ارزش بیشتری است. 

۱۰-۱- ارزش معاملاتی 

ارزش معاملاتی در قانون نوسازی و عمران شهری، ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ دقیقا به یک اسم تعریف شده است.
 گاهی ممکن است به جای ارزش معاملاتی ماده ۱۰۰ از دو قانون دیگر استفاده شود که گاهی تا ۸۰ برابر تفاوت قیمت وجود دارد. 

تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات بعدی 

تبصره ۱۱ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهدبود. 

۱۱-۱- ذی نفع

مالک، شرکا، مستأجر و افرادی که از احداث بنا در محل برای آنان نفع یا خساراتی را دربر داشته باشد. 
در کمیسیون ماده ۱۰۰ شناخت ذینفع برای اعضای کمیسیون و دبیران از اهمیت زیادی برخوردار است. 

۱۲-۱- موعد

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱
ماده۴۴۴: چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع، باز می شوند. 
ماده ۴۴۵: موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ با اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ اعلام و همچنین روز اقدام، جزء مدت محسوب نمی شود. 

۱۳-۱- زمین و اعیان

طبق یک اصلی کلی، کمیسیون ماده ۱۰۰ فقط در اعیان( ساختمان) اختیار دارد.
مباحث مربوط به زمین و تغییر کاربری از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ است.

۲-تخلف مالکین

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
در صورتی که مالک درخواست تراکم بیشتری از آنچه در طرح های توسعه شهری مشخص شده است را داشته باشد باید به شهرداری درخواست داده و مازاد تراکم دریافت کند. عوارض مازاد تراکم، مطابق با مصوبه شورای اسلامی شهر خواهد بود. تراکم به معنی فشردگی و به هم پیوستی زیاد است. میزان تراکم در شهرهای مختلف متفاوت است. اعداد تراکم مشخص می کند که مالک چقدر از زمین خود را می تواند ساخت وساز کند.

۳-شکایت ذی نفعان

۱-۳- شکایت شهرداری

 شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. 
 نیروهای اجرائیات ساختمان اجازه دارند که سطح شهر را بررسی کنند و در هر ملکی که اقدام عمرانی و یا تفکیک و یا ساخت و ساز بدون مجوز و شناسنامه ساختمان صورت گرفته باشد، به شهرداری گزارش دهند.
 ورود به اماکن غیرمحصور مشکلاتی برای شهرداری ایجاد کرده و هم اکنون ورود به اماکن غیرمحصور بدون دستور قضایی ممکن نیست. در قانون جدید پیش بینی شده است که کارکنان شهرداری بتوانند در حکم ضابط قضایی باشند. 
شهرداری لایحه ای به کمیسیون ماده ۱۰۰ نوشته و ابزار و مدارک مورد نیاز از قبیل گزارش کارشناسی و مشخصات مالک یا متصدی یا ذینفع(و درصورت عدم وجود هیچکدام به عنوان مجهول المالک) و مشخصات ملک را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارائه میدهد.
در لوایح شهرداری ضروری است مهندس ناظر مشخص و پروانه با مجوز ساختمان قید شود. 
همچنین نظر شهرداری در خصوص پیشنهاد قلع بنا

۲-۳- شکایت اداره کل راه وشهرسازی

با توجه به اینکه در برخی قوانین مرجع و نظارت عالیه بر ساخت وسازها ادارات کل راه وشهرسازی است، بنابراین اداره کل راه وشهرسازی هم می تواند به ساخت وسازهای بدون مجوز اعتراض کند. 

۳-۳- شکایت سایر ذی نفعان

سایر ذینفعان نیز می تواند مستقیما به شهرداری شکایت کند و شهرداری مکلف است که این شکایت را به کمیسیون ماده ۱۰۰ بفرستد.همسایگان و مستاجرین نیز می توانند در خصوص سایه اندازی ملک مجاور شکایت نمایند

۴-تشکیلات دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون های ماده۱۰۰، با توجه به درجه شهرها تشکیلات متفاوتی دارند. 

۱-۴- تعداد کمیسیونها 

تعداد کمیسیون ها از اختیارات شهردار است و با توجه به تعداد تخلفات و حجم پرونده ها، شهردار می تواند درخواست تعداد کمیسیون ها را داشته باشد. 

۲-۴- انواع کمیسیون ها

از لحاظ وظیفه و اختیار کمیسیون ها به سه دسته تقسیم شده اند. 
۱. کمیسیون بدوی
٢. کمیسیون تجدیدنظر
٣. کمیسیون هم ارز( از سال ۱۳۹۸ به بعد، این کمیسیون حذف شده است) 

۳-۴- اعضای کمیسیون ها 

در شهرداری ۳۱ کمیسیون وجود دارد و می توان گفت در نود درصد آنها، شورای اسلامی شهر نماینده دارد. تنها کمیسیونی که طبق قانون باید عضو شورای شهر در آن حضور داشته باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ است. 

۴-۴- ترکیب اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ 

 • نماینده وزارت کشور، با انتخاب وزیر کشور
 •  نماینده قوه قضائیه با دستور وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضایی یا مدیرکل دادگستری
 • عضو شورای اسلامی شهر که باید در جلسه علنی شورای اسلامی انتخاب شود. 

۵-۴- رسمیت جلسات 

رسمیت جلسات، تعداد اعضایی که جلسه با آنها رسمیت می یابد را مشخص می کند.
در کمیسیون ماده صد باید هر سه نفر اعضا حضور داشته باشند تا جلسه رسمیت پیدا کند. 

۶-۴- مناط اعتبار جلسات 

کمیسیون ماده صد با دو رأی مثبت دارای اعتبار است. 
فرد مخالف نیز باید رای را امضا کند وگرنه رای فاقد اعتبار خواهد شد 

۷-۴- مدارک مورد نیاز دبیرخانه کمیسیون ماده۱۰۰

 • نقشه محدوده شهر
 •  نقشه حریم شهر
 •  آیین نامه ارزش معاملاتی
 • ضوابط طرح تفصیلی

 اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید محل ملک را تشخیص دهند. به صرف اینکه کارکنان گزارشی از محل ملک بدهند کافی نیست بلکه از ابزار جدید باید استفاده کرد تا به اعضای کمیسیون این اطمینان داده شود که ملک در محدوده است یا حریم شهر 
پیشنهاد ما استفاده از نرم افزار گوگل ارث است،برای تهیه مرز محدوده و حریم شهر مشهد قابل نمایش در نرم افزار گوگل ارث پیشنهاد می کنم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

۵- دعوت به جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰

جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ با درخواست و دعوت نامه کتبی شهرداری تشکیل شده و قبل از تشکیل کمیسیون باید مالک و مهندس ناظر شناسایی شوند. 
کمیسیون ماده ۱۰۰ میتواند از مالک یا ذینفع دعوت کند. 

۶- تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰

نماینده شهرداری حتما باید در جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ (تا لحظه رأی گیری)حضور داشته باشد و جلسه بدون حضور نماینده شهرداری مقدور نیست.  (حضور شهرداری بدون حق رای).
برای تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰، دعوتنامه شهرداری، محل کمیسیون در شهرداری و تاریخ تشکیل با هماهنگی اعضای کمیسیون توسط شهرداری مشخص می شود

۷- نوع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

۱-۷- جریمه

نداشتن پروانه ساخت یا شناسنامه ساختمان مهمترین دلیل برای آرا منجر به صدور جریمه بوده است.
بعد از صدور جریمه، مالک مکلف است ظرف مدت معین جریمه را پرداخت کند و در صورت اعتراض، پرونده به کمیسیون تجدیدنظر ارسال می شود.
در یک بازه زمانی، رایی صادر شده بود که بر مبنای آن، شهرداری ها بعد از پرداخت حقوقات ماده ۱۰۰ ، حق دریافت هیچ گونه وجهی نداشتند، که این موضوع با پیگیری وزارت کشور رای باطل شد ودر شرایط فعلی، مالکین علاوه بر پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ می بایستی عوارض پروانه ساختمانی وحقوقات شهرداری را نیز پرداخت نمایند

۱-۱-۷- اضافه بنا مسکونی

ساخت وساز اضافه بنای مسکونی به ساخت وساز اضافه بر بنا یعنی از مقداری که در شناسنامه ساختمان مجوز داد شده است بیشتر ساخته شده باشد. 
برای صدور جریمه اضافه بر بنای اراضی مسکونی، با توجه به اینکه بنا در خیابان بن باز، بن بست، حاشیه خیابان و غیره باشد، یک بازه عددی (از حداقل یک دوم تا حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی) به عنوان جریمه در نظر گرفته شده است. 

۲-۱-۷- اضافه بنا در سایر حوزه های کاربری 

یکی از ایرادات وارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود صرفا ۴ کاربری (مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) برای تصمیم گیری است.
اگر اضافه بر بنا در حوزه تجاری یا صنعتی یا اداری باشد با توجه به مکان ملک نسبت به کوچه و خیابان و بن بست یا بن باز بودن کوچه یک بازه عددی(حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر ارزش معاملاتی)  به عنوان جریمه در نظر گرفته شده است. 
بعد از صدور رأی جریمه، دوباره همان مراحل قبلی تکرار می شود. 
اگر ساختمان یا بنای جدید متصل به ساختمان با بنای قدیم باشد، اضافه بر بنا و بدون پروانه تلقی می شود. 

۳-۱-۷- پارکینگ: 

امروزه به دلیل اینکه در ساخت و سازها پارکینگ پیش بینی نمیشود، پارک خودرو در خیابان افزایش یافته و این سبب مشکلات ترافیکی و کندی در خدمت رسانی شده است. 
باید به مهندسین ناظر آموزش های لازم داده شود تا از ابتدای پی ریزی ساختمان، پارکینگ درنظر گرفته شود. 
یکی از عوامل بازدارنده در عدم ایجاد پارکینگ، نرخ جریمه مربوط به آن در کمیسیون ماده ۱۰۰ است که هرچه بیشتر باشد افراد نسبت به رعایت آن اقدام می کنند. 
کسر و حذف پارکینگ به کسر پارکینگ یعنی یک ملک چه دارای پروانه یا بدون پروانه ساختمانی، باید پارکینگ داشته باشد. در غیر این صورت باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود. 
حذف پارکینگ یعنی در شش آیتم اساسی شهرسازی یا هر موردی که به تشخیص کارشناس فنی شهرداری نباید پارکینگ ساخته شود، شخص حق ساخت هیچگونه پارکینگی را ندارد و در صورت ساخت، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع خواهد شد.
 در آخرین به روزرسانی قانون پارکینگ، عوارض حذف پارکینگ تحت عنوان”عوارض اختصاصی عدم احداث پارکینگ” شهرداری عوارض دریافت می کند.
بنابراین اگر بنایی پارکینگ نداشته باشد، مرتکب کسر پارکینگ شده و مشمول تبصره ۵ میشود که باید به کمیسیون ماده ۵ ارسال شود.
کمیسیون برای کسر پارکینگ حداکثر دو برابر و حداکثر یک برابر ارزش معاملاتی می تواند شخص را جریمه کند. 
در ضوابط ساخت پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مساحت مورد نیاز برای پارکینگ ۲۵متر و در طرح های توسعه بعضی شهرها ممکن است ۱۸متر هم قید شده باشد.

۲-۷- قلع بنا

عدم رعایت عقب نشینی جانبی(تجاوز به معبر)، عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساختمان مهمترین دلیل آرا صادره قلع بنا می باشد
اگر شهرداری درخواست قلع بنا داده باشد ولی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به جریمه بدهد، شهرداری حتما باید به رأی اعتراض کند چون خواسته شهرداری برآورده نشده و به استناد بند ۲ ماده ۸ قانون تخلفات اداری قابل پیگیری است.
در صورت رأی به قلع بنا، مالک مکلف است در مدت معین حکم را اجرا کند، اگر مالک اجرا نکند شهرداری باید براساس آئین نامه خود حکم را اجرا و هزینه آن را از مالک دریافت کند.
 اگر رأی به قلع بنا صادر شده باشد، مالک می تواند تا سه ماه به دیوان عدالت اداری اعتراض کند.
اگر مالک جریمه را پرداخت نکرد، شهرداری می تواند مجدد برای همان کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و کمیسیون مکلف به ابلاغ رای قلع بنا می باشد. رأى قلع بنا تا زمانی اجرایی خواهد شد که مالک جریمه را پرداخت نکند، اگر مالک در هرمقطعی جریمه را پرداخت کند، اجرای رأی در مرحله ای متوقف خواهد شد. 
شهرداری برای اجرای رای قلع نیاز به تایید شورای تامین دارد

۸- ابلاغ آرا کمیسیون ماده ۱۰۰

آراء کمیسیون بدوی باید ابتدا به شهرداری و سپس به مالک ابلاغ شود.

۹- اعتراض به آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ (بدوی/تجدید نظر)

اعتراض به رأی کمیسیون بدوی در کمیسیون تجدیدنظر   صورت می پذیرد.
چه کسانی می توانند به کمیسیون بدوی اعتراض کنند: 

 • شهرداری
 • مالک یا مالکین یا قائم مقام مالک
 • ذینفع 

ذینفع میتواند در صورت عدم ابلاغ رأی هم اعتراض کند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ میتواند از شهرداری لایحه اعتراضی درخواست کند. 
در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی، ظرف مدت ۱۰روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید. مرجع رسیدگی به این اعتراض، کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰  تحت عنوان کمیسیون تجدید نظر خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
در گذشته (قبل از سال ۱۳۹۸) در صورت اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ با اعضا دیگر تحت عنوان کمیسیون هم ارز ارجاع می شد، از یک سال گذشته، دیوان به همان کمیسیون تجدید نظر ارجاع می دهد.
در شرایط فعلی رای کمیسیون تجدید فقط قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. 

۱۰- اعتراض به دیوان عدالت اداری

به استناد قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، چند مرجع قابل رسیدگی برای شهرداریها وجود دارد.
مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی اشخاص حقیقی و حقوقی (مردم) نسبت به سازمانها، ارگانها و ادارات دولتی است. 

دولت حق شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد. 

اعتراض به دیوان عدالت اداری فقط برای اشخاص حقیقی و حقوقی  و ذینفعان امکان پذیر است و وزارتخانه ها و شهرداریها حق اعتراض به دیوان عدالت اداری را ندارند. 
صرفا مالک می تواند در صورت اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر، به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید.
مالک میتواند نسبت به نوع رأی و زمان اجرای رأی اعتراض کند. 
بر اساس قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مالک می تواند در این مرحله دادخواستی مبنی بر توقف اجرای عملیات تا زمان دادرسی در دیوان، برای جلوگیری از ضرر و زیان ارسال کند.
در صورت اقناع دیوان، رأیی مبنی بر توقف اجرای عملیات صادر می کند که شهرداری به محض رؤیت این رأی، حق اجرای عملیات را تا زمان بررسی دیوان عدالت ندارد.

ذینفع هم مانند مالک می تواند برای توقف اجرای عملیات، دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارسال کند. 
رأی کمیسیون تجدید نظر که با اجازه دیوان تشکیل می شود، به دیوان باز می گردد و در این مرحله هر رأیی که دیوان صادر کند برای همه لازم الاجرا است

۱۱- انواع پرونده های قابل طرح در دیوان عدالت اداری 

مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، اشخاص ابتدا باید در شعب دیوان عدالت اداری شکایت خود را ثبت کنند و هرشعبه با داشتن شخصیت حقوقی مستقل توانایی صدور رأی را دارد.
علاوه بر شعبه، گروه های تخصصی دیوان عدالت اداری نیز میتوانند براساس استانداردهای خود رأی صادرکنند. 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، نهاد دیگری برای بررسی شکایات در دیوان عدالت اداری است.
اگر هیئت های تخصصی رأیی صادرکنند، آن رأى فقط برای شهرداری و مالک لازم الاجرا است .
 اگر شعبه رأیی صادرکند برای کل موارد شهر لازم الاجرا است.
اگر رأیی در هیئت عمومی که اعضای آن رؤسای شعبات و رئیس دیوان است صادر شده باشد، به آن رأی وحدت رویه گفته می شود که برای همه شهرداری های کشور لازم الاجرا است. 

ملاک های آراء وحدت رویه

 • رأی باید فقط در هیئت عمومی تصویب شود. 
 • باید به استناد ماده ۸۹ دیوان عدالت اداری اشاره شود. 
 • روی رأی، وحدت رویه نوشته شده باشد. 
 • در پایان رأی نوشته شده باشد، این رأی برای دستگاههای اجرایی شعب، لازم الاجرا است. 

 

با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

شکیبامنش

متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد - نویسنده مطالب و درس آموخته های تخصصی در حوزه شهرسازی و سرمایه گذاری - کارشناس ارشد شهرسازی - پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی ، شهرداری و سرمایه گذاری- عضو اصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

سلام شهروند عزیز

هر گونه سوالی در خصوص مشاوره امور شهرداری مشهد دارید را به صورت خلاصه در بخش دیدگاه صفحه مربوطه درج نمایید، به آن پاسخ خواهیم داد و شما از طریق ایمیل تان از پاسخ ما به سوال مطلع خواهید شد.

بر روی آدرس پیج اینستاگرام ما در صفحات کلیک نمایید و دنبال نمایید تا در جریان رویدادهای جدید ما قرار گیرید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

ارتباط در واتساپ
1
سوالی دارید؟ در واتساپ طرح نمایید
سلام. برای ارتباط آسان در واتساپ با شماره 09150707678 ارتباط بگیرید، یا بر روی آیکن واتساپ در زیر کلیک کنید: