کمیسیون های شورای اسلامی شهر مشهد

شوراها با توجه به جمعیت شهر دارای کمیسیون های تخصصی می باشند.
حداقل ۲ کمیسیون –تعداد کمیسیون های زیاد با هماهنگی شورای فرادست امکان پذیر است.
 مشهد دارای ۷ کمیسیون اصلی و ۳ کمیسیون تخصصی غیر دائمی است

1- کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر مشهد

 • اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها
 • برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
 • حقوقی و نظارت
 • عمران، حمل ونقل وترافیک
 • شهرسازی و معماری
 • خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
 • فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه

3- کمیسیون های تخصصی غیر دائم شورای اسلامی شهر مشهد

 • ویژه ایثارگران
 • ویژه توسعه و بهسازی توس
 • ویژه ساماندهی حاشیه شهر

4- کمیسیون های تخصصی  خارج از  شورای اسلامی شهر مشهد

 • کمیسیون بند 20
 •  کمیسیون حمایت  و تشویق اعلام کنندگان فساد اداری
 •  کمیسیون ماده 100    
 •  کمیسیون ماده 38 آئین نامه مالی شهرداری
 • کمیسیون ماده 77   

5- وضعیت حضور اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در کمیسیون های تخصصی

هر کدام از اعضا شورای شهر مشهد در چند کمیسیون عضویت یا مسئولیت دارند

نام و نام خانوادگیمجموع کمیسیونکمیسیون خارجیکمیسیون داخلیعضویترئیسنائب رئیس
سید ابراهیم علیزاده826602
مهدی ناصحی624600
حسین حسامی624510
موسی الرضا حاجی بگلو633402
مجید دبیریان514311
ایمان فرهمندی514410
هاشم دائمی422310
مجید طهوریان عسگری413400
حسن موحدیان413400
حسن کریم دادی404310
حسن منصوریان303210
فاطمه سلیمی312102
غلامحسین صاحبی211200
سید حسین علوی مقدم211200
حمید ضمیری202110

در جدول زیر می توانید لیست کامل اعضا شورای شهر مشهد به تفکیک کمیسیون های تخصصی(داخلی و خارج از شورا) را مشاهده نمایید

کدنام و نام خانوادگیسمتنام کمیسیوننوع کمیسیون
801سید ابراهیم علیزادهعضو ماده 100 خارجی
801سید ابراهیم علیزادهعضو ماده 38 آئین نامه مالی شهرداری خارجی
801سید ابراهیم علیزادهعضو اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت هاداخلی
801سید ابراهیم علیزادهعضو برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانیداخلی
801سید ابراهیم علیزادهنائب رئیس عمران، حمل ونقل و ترافیکداخلی
801سید ابراهیم علیزادهنائب رئیس شهرسازی و معماریداخلی
801سید ابراهیم علیزادهعضو خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیستداخلی
801سید ابراهیم علیزادهعضو ویژه ساماندهی حاشیه شهرداخلی
601مهدی ناصحیعضو ماده 100 خارجی
601مهدی ناصحیعضو بند 20 شعبه دومخارجی
601مهدی ناصحیعضو برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانیداخلی
601مهدی ناصحیعضو شهرسازی و معماریداخلی
601مهدی ناصحیعضو فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانهداخلی
601مهدی ناصحیعضو ویژه توسعه وبهسازی توسداخلی
602حسین حسامیعضو ماده 100 خارجی
602حسین حسامیعضو ماده 77 خارجی
602حسین حسامیعضو اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت هاداخلی
602حسین حسامیرئیس برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانیداخلی
602حسین حسامیعضو فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانهداخلی
602حسین حسامیعضو ویژه ایثارگرانداخلی
603موسی الرضا حاجی بگلوعضو ماده 100 خارجی
603موسی الرضا حاجی بگلوعضو ماده 77 خارجی
603موسی الرضا حاجی بگلوعضو بند 20 شعبه اولخارجی
603موسی الرضا حاجی بگلونائب رئیس اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت هاداخلی
603موسی الرضا حاجی بگلونائب رئیس برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانیداخلی
603موسی الرضا حاجی بگلوعضو حقوقی و نظارتداخلی
501مجید دبیریانعضو ماده 100 خارجی
501مجید دبیریانرئیس اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت هاداخلی
501مجید دبیریاننائب رئیس حقوقی و نظارتداخلی
501مجید دبیریانعضو عمران، حمل ونقل و ترافیکداخلی
501مجید دبیریانعضو ویژه ایثارگرانداخلی
502ایمان فرهمندیعضو بند 20 شعبه دومخارجی
502ایمان فرهمندیرئیس عمران، حمل ونقل و ترافیکداخلی
502ایمان فرهمندیعضو شهرسازی و معماریداخلی
502ایمان فرهمندیعضو خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیستداخلی
502ایمان فرهمندیعضو ویژه توسعه وبهسازی توسداخلی
401هاشم دائمیعضو ماده 38 آئین نامه مالی شهرداری خارجی
401هاشم دائمیعضو حمایت و تشویق اعلام کنندگان فساد اداری خارجی
401هاشم دائمیرئیس حقوقی و نظارتداخلی
401هاشم دائمیعضو اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت هاداخلی
402مجید طهوریان عسگریعضو ماده 77 خارجی
402مجید طهوریان عسگریعضو فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانهداخلی
402مجید طهوریان عسگریعضو ویژه توسعه وبهسازی توسداخلی
402مجید طهوریان عسگریعضو ویژه ساماندهی حاشیه شهرداخلی
403حسن موحدیانعضو بند 20 شعبه اولخارجی
403حسن موحدیانعضو برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانیداخلی
403حسن موحدیانعضو عمران، حمل ونقل و ترافیکداخلی
403حسن موحدیانعضو ویژه ساماندهی حاشیه شهرداخلی
404حسن کریم دادیعضو عمران، حمل ونقل و ترافیکداخلی
404حسن کریم دادیعضو شهرسازی و معماریداخلی
404حسن کریم دادیرئیس خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیستداخلی
404حسن کریم دادیعضو ویژه ایثارگرانداخلی
301حسن منصوریانرئیس فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانهداخلی
301حسن منصوریانعضو حقوقی و نظارتداخلی
301حسن منصوریانعضو ویژه ساماندهی حاشیه شهرداخلی
302فاطمه سلیمیعضو بند 20 شعبه اولخارجی
302فاطمه سلیمینائب رئیس خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیستداخلی
302فاطمه سلیمینائب رئیس فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانهداخلی
201غلامحسین صاحبیعضو بند 20 شعبه دومخارجی
201غلامحسین صاحبیعضو خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیستداخلی
202سید حسین علوی مقدمعضو ماده 100 خارجی
202سید حسین علوی مقدمعضو ویژه ساماندهی حاشیه شهرداخلی
203حمید ضمیریرئیس شهرسازی و معماریداخلی
203حمید ضمیریعضو حقوقی و نظارتداخلی

6- وضعیت حضور اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در کمیته های نظارتی

علاوه بر کمیسیون های مذکور، هریک از اعضا شورای اسلامی شهر در یکی از کمیته های نظارتی 5 گانه مناطق شهرداری مشهد نیز عضویت دارند..

5/5 - (1 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

رسانه شهر

متخصص مدیریت شهری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار شهر خود را نقد کنید. در صفحه مربوطه و در بخش دیدگاه، نقاط قوت و ضعف شهردار شهر خود را با بیان مشخصات کامل بیان کنید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه